Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5 năm học 2010 - 2011 trường Tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5 năm học 2010 - 2011 trường Tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Phúc bao gồm đề kiểm tra môn Toán và đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Số 1 Tam Quan Nam, Bình Định

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5 môn Toán

Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Tr­ường TH Kim Ngọc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9

Môn: Toán lớp 5

Năm học 2010 - 2011

Thời gian làm bài: 40 phút


Bài 1 (2 điểm) Cho các phân số sau: 7/5; 3/4; 15/25; 20/45.

a) Rút gọn các phân số.

b) Viết các phân số trên thành phân số thập phân?

Bài 2 (2 điểm)

a) Tính

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

3kg 34g = ...g 2dam2 7m2 = ...m2

9dm = ...m 15phút =...giờ

c) Tìm x.

x – 2 = 1/3 1/7: x = 14

Bài 3 (2 điểm)

Một lớp có 32 học sinh, trong đó có 1/4 số học sinh là học sinh giỏi Toán, 3/8 số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt.

a) So sánh số học sinh giỏi Toán và số học sinh giỏi Tiếng Việt.

b) Tính số học sinh giỏi Toán, số học sinh giỏi Tiếng Việt.

Bài 4 (2 điểm)

Mua 5m vải hết 60 000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải như thế phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Bài 5 (2 điểm)

Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và kém chiều dài 24cm.

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5 môn Tiếng Việt

Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Tr­ường TH Kim Ngọc

Đề khảo sát chất lượng tháng 9

Môn: Tiếng Việt lớp 5

Năm học 2010 - 2011

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1 (1 điểm) Phân tích cấu tạo vần của từng tiếng trong câu thơ sau:

Quê hương biết mấy thân yêu

Bài 2 (2 điểm)

a) Tìm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với mỗi từ sau: to lớn, giữ gìn.

b) Đặt câu với một cặp từ em vừa tìm được.

Bài 3 (2 điểm)

a) Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

Cánh đồng - một nghìn đồng - tượng đồng.

b) Thành ngữ chịu thương chịu khó nói lên phẩm chất gì của con người Việt Nam.

Bài 4 (2 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ các câu sau:

a) Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân.

b) Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ.

Bài 5 (3 điểm) Tả một cơn mưa.

Đánh giá bài viết
6 5.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm