Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Chi tiết Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Câu 1. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:

A. 10.

B. 90.

C. 91.

D. 100.

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm M(-10;1) và M'(3; 8). Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M thành điểm M', khi đó tọa độ của vectơ v là:

A. (13; -7).

B. (-13; -7)

C. (13; 7)

D. (-13; 7)

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo v = (1;2) biến điểm M (-1; 4) thành điểm M' có tọa độ là:

A. (6; 6)

B. (0; 0)

C. (6; 0)

D. (0; 6)

Câu 4. Cho a và b là các số thực khác 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để hàm số

Chi tiết Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

A. a = 5b

B. a = 10b

C. a = b

D. a = 2b

Chi tiết Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

A. 100

B. -oo

C. -100

D. 5

Câu 6. Cho tứ diện ABCD, các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD nhưng không trùng với các đỉnh của tứ diện. Thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mp (MNP) là?

A. Một ngũ giác

B. Một lục giác.

C. Một tứ giác

D. Một tam giác

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm