Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Với tài liệu này kỹ năng giải đề của các bạn học sinh lớp 12 sẽ được nâng cao và hi vọng rằng tài liệu chất lượng này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Hoàng Thái Hiếu, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: GDCD LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn:

A. Việc làm theo sở thích của mình
B. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình
C. Việc làm phù họp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử
D. Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình

Câu 2: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:

A. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng
B. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình
C. Người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình
D. Người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái

Câu 3: Tòa án xét xử các vụ án về sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh
B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh
D. Bình đẳng về quyền lao động

Câu 4: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Cha mẹ có quyền quyết định mọi thứ cho con khi con chưa đủ 18 tuổi
B. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con
C. Cha mẹ và con có quyền và nghĩa vụ ngang nhau
D. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển

Câu 5: Hình thức sử dụng PL do:

A. Cá nhân có thẩm quyền thực hiện
B. Tòa án nhân dân thực hiện
C. Cơ quan Nhà nước thực hiện
D. Cá nhân, tổ chức thực hiện

Câu 6: Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm:

A. Trừng trị B. Thuyết phục C. Cưỡng chế D. Giáo dục

Câu 7: Lao động là một trong những:

A. Quyền của công dân B. Nghĩa vụ của công dân
C. Quyền và nghĩa vụ của công dân D. Trách nhiệm của công dân

Câu 8: Trong hợp đồng lao động, nếu người lao động không thực hiện đúng nội dung đã giao kết thì đó là vi phạm pháp luật gì?

A. Vi phạm hình sự B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hành chính D. Vi phạm kỉ luật

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước
B. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh
C. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật
D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế

Câu 10: Đâu là hành vi vi phạm pháp luật không do tham nhũng?

A. Cán bộ địa chính nhận tiền và giải quyết cho người dân xây thêm tầng nhà sai quy định
B. Cán bộ thuế nhà nước nhận tiền và ghi giảm thuế cho công ty
C. Đưa tiền hối lộ để được lên chức
D. Kê khai thu nhập thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế phải nộp

Câu 11: Vì sao nói pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung?

A. Vì pháp luật thể hiện ý chí, quyền lực của Nhà nước
B. Vì pháp luật có tính cưỡng chế do Nhà nước thực hiện
C. Vì pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện
D. Vì pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

Câu 12: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế
B. Quan hệ lao động và quan hệ xã hội
C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
D. Quan hệ tài sản và quan hệ thừa kế

Câu 13: Mục đích của hành vi tham nhũng là:

A. Vụ lợi về vật chất hoặc tinh thần
B. Chỉ vụ lợi về vật chất
C. Không vụ lợi
D. Chỉ vụ lợi về tinh thần

Câu 14: Anh A là người có thu nhập cao, hàng năm anh đều đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, anh A đã:

A. Áp dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật
C. Sử dụng pháp luật D. Tuân thủ pháp luật

Câu 15: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì:

A. Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động
B. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội
C. Pháp luật là những qui tắc chung, được áp dụng ở nhiều nơi, cho tất cả mọi người trong xã hội
D. Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện.

Câu 16: Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:

A. Cha mẹ không được can thiệp vào cuộc sống riêng của con khi con đủ 18 tuổi
B. Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của cả gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe
C. Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng được đề cao, quyết định toàn bộ công việc trong gia đình
D. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau

Câu 17: Pháp luật của nước Việt Nam thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của

A. Giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân lao động
B. Tất cả mọi người dân Việt Nam
C. Mọi tầng lớp nhân dân
D. Giai cấp công nhân

Câu 18: Đối tượng nào sẽ chịu mọi trách nhiệm hình sự khi vi phạm:

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên B. Từ đủ 18 tuổi trở lên
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên D. Từ đủ 12 tuổi trở lên

Câu 19: Để tìm việc làm phù hợp, anh C có thể căn cứ vào quyền bình đẳng

A. Trong giao kết hợp đồng lao động
B. Trong tuyển dụng lao động
C. Thay đổi nội dung hợp đồng
D. Tự do lựa chọn việc làm

Câu 20: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi- lanh bằng bao nhiêu?

A. Từ 50cm khối đến 70cm khối
B. Dưới 50cm khối
C. Dưới 90cm khối
D. Trên 90cm khối

Câu 21: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân:

A. Đều có quyền như nhau
B. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau
C. Đều có nghĩa vụ như nhau
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Câu 22: Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm:

A. Hành chính B. Kỉ luật C. Dân sự D. Hình sự

Câu 23: Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm gì?

A. Trách nhiệm hình sự B. Trách nhiệm dân sự
C. Trách nhiệm kỉ luật D. Trách nhiệm hành chính

Câu 24: Khi tham gia giao thông, bất kì ai cũng phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu...., thuộc đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung
B. Sử dụng pháp luật
C. Tính quy phạm phổ biến
D. Thi hành pháp luật

Câu 25: Thẩm quyền ban hành hiến pháp và luật là của:

A. Quốc hội
B. Chính phủ
C. Cơ quan, công chức nhà nước, cá nhân có thẩm quyền
D. Nhà nước

Câu 26: Các cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Đó là hình thức:

A. Áp dụng pháp luật B. Sử dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật D. Thi hành pháp luật

Câu 27: Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào?

A. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống
C. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội
D. Quan hệ vợ chồng với họ hàng, dòng họ

Câu 28: Trách nhiệm hình sự do ai áp dụng?

A. Cơ quan, công chức, cá nhân có thẩm quyền
B. Tòa án
C. Công chức, cá nhân có thẩm quyền
D. Cơ quan, công chức nhà nước

Câu 29: Khi yêu cầu vợ nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh T đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ:

A. Nhân thân B. Tài sản C. Tình cảm D. Phu thê

Câu 30: Để giao kết hợp đồng lao động, cần tuân theo nguyên tắc nào?

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng
B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ
C. Tích cực, chủ động, tự quyết
D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm

Câu 31: Đàn gà nhà ông A thường xuyên qua nhà ông B kiếm ăn nên ông B tức giận bắt cả đàn gà ăn thịt. Hỏi ông B đã vi phạm pháp luật gì?

A. Vi phạm kỉ luật B. Vi phạm dân sự
C. Vi phạm hình sự D. Vi phạm hành chính

Câu 32: Chỉ ra quan niệm không đúng về quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?

A. Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm
B. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động
C. Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại
D. Lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao sẽ được ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng

Câu 33: Thực hiện PL bao gồm:

A. Tối thiểu là ba hình thức
B. Ba hình thức chính và một hình thức phụ
C. Bốn hình thức
D. Nhiều hình thức

Câu 34: Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện kinh doanh. Đây là đặc trưng nào của pháp luật:

A. Sử dụng pháp luật B. Tính quy phạm phổ biến
C. Thi hành pháp luật D. Tính quyền lực, bắt buộc chung

Câu 35: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân
C. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân
D. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân

Câu 36: Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A. Không vi phạm pháp luật
B. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật
C. Vi phạm pháp luật
D. Vi phạm kỉ luật

Câu 37: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có:

A. Dân chủ và hạnh phúc B. Hòa bình và dân chủ
C. Trật tự và ổn định D. Sức mạnh và quyền lực

Câu 38: Cô T lừa chị H bằng việc mượn của chị H 5 triệu đồng hứa 3 tháng sẽ trả. Nhưng đến ngày hẹn mà cô T không chịu trả cho chị H số tiền trên. Chị H đã làm đơn kiện cô T ra tòa, việc chị H kiện cô T là hành vi:

A. Sử dụng pháp luật B. Tuân thủ pháp luật
C. Áp dụng pháp luật D. Thi hành pháp luật

Câu 39: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A. Công dân nào do thiếu hiểu biết về PL mà vi phạm PL thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý
B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật
C. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật
D. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

Câu 40: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các:

A. Quy tắc quản lí của nhà nước
B. Qui tắc kỉ luật lao động
C. Quy tắc quản lí xã hội
D. Nguyên tắc quản lí hành chính

Đánh giá bài viết
1 5.439
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 12 Xem thêm