Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12 trường THPT Sào Nam, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12 trường THPT Sào Nam, Quảng Nam năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hay, giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lý. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12 trường THPT Trần Văn Thời năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Khánh Hòa năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Trường THPT Sào Nam

Mã đề 104

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LỚP 12

Môn Địa Lí - Năm học 2016 - 2017

Thời gian 45’

Câu 1: Khung hệ trục tọa độ địa lí ở nước ta có điểm cực Đông ở kinh độ.

A. 109024N B. 109024B C. 109024Đ D. 109024T

Câu 2: Độ rộng của vùng tiếp giáp lãnh hải nước ta là:

A. 12 hải lí B. 24 hải lí C. 200 hải lí D. Thay đổi theo từng khu vực

Câu 3: Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nước:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 4: Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa do yếu tố nào quyết định:

A. Vị trí địa lí B. Hình dạng lãnh thổ

C. Quá trình hình thành lãnh thổ D. Do sự phân hóa địa hình

Câu 5: Nước ta không chịu tác động của loại gió nào:

A. Gió mùa châu Á B. Gió mậu dịch bán cầu bắc

C. Gió mùa đông bắc D. Gió mùa Nam Á

Câu 6: Hai quần đảo xa bờ của nước ta nằm ở Biển Đông là:

A. Lí Sơn, Hoàng Sa B. Thổ Chu, Phú Quốc

C. Hoàng Sa, Trường Sa D. Côn Đảo, Hoàng Sa

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên nước ta là do:

A. Nước ta có nhiều đối núi B. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm

C. Nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông D. Nước ta nằm trong khu vực tác động của gió mùa

Câu 8: Nhờ biển Đông, nên thiên nhiên nước ta có:

A. Nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng. B. Khí hậu có hai mùa rõ rệt.

C. Mùa đông bớt lạnh, mùa hè bớt nóng. D. Nhiều tài nguyên khoáng sản

Dùng bảng số liêu sau để trả lời các câu hỏi (câu 9 đến câu 11):

GDP theo giá hiện hành phân theo theo khu vực kinh tế năm 1995, 2000 & 2005 của nước ta (tỉ đồng).

1995

2000

2005

Nông – Lâm – Thủy sản

51319,0

63717,0

76888,0

CN – Xây dựng

58550,0

96913,0

157867,0

Dịch vụ

85698,0

113036,0

159276,0

Câu 9: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện Tổng giá trị GDP và GDP phân theo ngành kinh tế nước ta từ năm 1995 đến 2005:

A. biểu đồ miền B. biểu đồ tròn C. biểu đồ cột D. biểu đồ đường

Câu 10: Tỉ trọng GDP ngành Dịch vụ từ 1995 đến 2005 có xu hướng:

A. Tăng nhanh B. Tăng chậm C. Giảm liên tục D. Giảm nhưng không ổn định

Câu 11: Tỉ trọng ngành chiếm ưu thế trong cơ cấu GDP ở nước ta từ 1995 – 2005 thuộc ngành:

A. Nông – Lâm – Thủy sản B. Công nghiệp – Xây dựng

C. Dịch vụ D. Câu A + B đúng

Dựa vào Atlat Việt Nam trang 4, 5, 13, 14, 15, 25 hãy trả lời các câu hỏi từ 12-15:

Câu 12: Cửa khẩu quốc tế nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia là:

A. Lệ Thanh B. Bờ Y C. Tây Trang D. Lao Bảo

Câu 13: Tỉnh nào của nước ta vừa giáp biển và vừa giáp với đất nước Trung Quốc:

A. Điện Biên B. Lai Châu C. Quảng Ninh D. Lạng Sơn

Câu 14: Điểm cực bắc của nước ta nằm trên địa phận xã Lũng Cú thuộc tỉnh nào:

A. Hà Giang B. Cao Bằng C. Lạng Sơn D. Lào Cai

Câu 15: Cao nguyên Mơ Nông thuộc vùng núi nào của nước ta:

A. Trường Sơn Bắc B. Trường Sơn Nam C. Tây Bắc D. Đông Bắc

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 12

1

C

11

C

21

A

31

C

2

A

12

B

22

C

32

A

3

C

13

C

23

A

33

B

4

A

14

A

24

C

34

B

5

D

15

B

25

A

35

C

6

C

16

D

26

D

36

C

7

A

17

D

27

C

37

D

8

C

18

A

28

D

38

B

9

C

19

C

29

B

39

D

10

C

20

D

30

D

40

B

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.129
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 12

    Xem thêm