Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 11 cơ bản trường THPT Chu Văn An

KIỂM TRA
VẬT 11 BẢN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 đ)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
Dòng điện trong chất điện phân
A. Dòng chuyển dịch hướng của các iôn âm, electron đi về anốt iôn dương đi về catốt
B. Dòng chuyển dịch hướng của các electron đi về anốt các iôn dương đi về catốt
C. Dòng chuyển dịch hướng của các iôn âm đi về anốt các iôn dương đi về catốt.
D. Dòng chuyển dịch hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hạt tải điện trong kim loại electron
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không
đổi
C. Hạt tải điện trong kim loại iôn dương iôn âm.
D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt
Câu 3. Một bình điện phân dung dịch CuSO
4
anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện
phân R = 8 (
), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (
). Khối
lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h giá trị là:
A. 5 (g) B. 10,5 (g) C. 5,97 (g). D. 11,94 (g)
Câu 4. Hãy chỉ ra công thức sai: Công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn điện trở R khi đặt vào
hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế U cường đ dòng điện chạy trong mạch I là:
A. P = I
2
R. B. P = U
2
/R. C. P = UI. D. P = IR
2
.
Câu 5. Một acquy suất điện động E = 12V. Khi được nối với một điện trở ngoài R = 2
sẽ
xuất hiện dòng điện 0,5 A. Trường hợp đoản mạch t cường độ dòng điện s bằng
A. I = 20A. B. I = 25A. C. I = 30A. D. I = 35A.
THPT CHU VĂN AN
HỌ TÊN:………………………..
LỚP 11C
ĐỀ: 0410
ĐIỂM
Câu 6. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi:
A. Anot bằng đồng, dung dịch điện phân bạc nitrat
B. Điện phân dung dịch muối kim loại Catot làm bằng chính kim loại đó.
C. Dung dịch axit sunfuaric điện cực bằng chì
D. Điện phân dung dịch muối kim loại anot làm bằng chính kim loại đó.
Câu 7 Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là:
A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) các nút mạng.
B. Do sự va chạm của các ion (+) các nút mạng với nhau
C. Do sự va chạm của các electron với nhau
D. Cả B C đúng
Câu 8 Một sợi dây đồng có điện trở 74 50
0
C, điện trở suất = 4,1.10
-3
K
-1
. Điện tr của
sợi dây đó 100
0
C là:
A. 86,6
. B. 89,2
C. 95
D. 82
Câu 9 Một tấm kim loại diện tích 120cm
2
đem mạ niken được làm catot của bình điện phân
dung dịch muối niken anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết dòng
điện qua nh điện phân cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken A = 58,7; n = 2; D =
8,8.10
3
kg/m
3
:
A. 0,0155mm B. 0,0321 C. 0,012mm D. 0,021mm
Câu 10. Công thức nào sau đây công thức đúng của định luật Fara-đây?
A.
tI
n
A
Fm .
B. m = D.V C.
At
nFm
I
.
..
. D.
FIA
nm
t
..
.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 đ)
Câu 1: u một số ng dụng của hiện tượng
điện phân em biết?
Câu 2:. Cho mạch điện như nh vẽ. Trong đó
bộ nguồn n pin giống nhau, mỗi pin suất
điện động e = 1,5V, điện trở trong r = 0,5
mắc nối tiếp với nhau. Đèn Đ
1
ghi (1,2V
Đ
1
Đ
2
R
B
R
1
R
2
0,72W), đèn Đ
2
ghi (1,2V 0,48W). Các điện trở R
1
= 9
; R
2
= 4
; R
B
bình điện phân
đựng dung dịch AgNO
3
cực dương bằng Ag. Biết rằng các đèn Đ
1
Đ
2
sáng bình thường.
Tính :
a. Điện trở của bình điện phân
b. Lượng Ag giải phóng cực âm của nh điện phân trong thời gian 1 giờ 4 phút 20 giây. Biết
Ag nguyên tử lượng 108, hoá trị 1.
c. Số pin của bộ nguồn.
VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật 11 trường THPT Chu Văn An. Hi
vọng đây sẽ tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn tập đạt kết quả cao. c em thể xem thêm
các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 11 cơ bản trường THPT Chu Văn An là tài liệu để các em tham khảo trong quá trình ôn tập môn Vật lí 11. Đề gồm hai phần Trắc nghiệm và Tự luận được trình bày chi tiết và ngắn gọn giúp các em củng cố và nắm vững kiến thức.

Đề tổng hợp các dạng bài tập cơ bản xoay quanh những kiến thức các em đã được học trong chương trình sách giáo khoa. Đây là đề kiểm tra được đánh giá rất hay và trọng tâm, các em có thể tự ôn bài ở nhà và trang bị kiến thức cho mình để bước vào các kì thi quan trọng. Các em có thể xem thêm Trắc nghiệm Vật lí 11, Giải bài tập Vật lí 11.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 11 cơ bản trường THPT Chu Văn An. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em học bài thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu môn học khác tại Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Hóa học 11, Trắc nghiệm Sinh học 11,...

Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 11 môn Vật lí Xem thêm