Đề KSCL đầu năm môn Vật lí 11 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯNG THPT ĐOÀN THƯNG
( Đề thi gồm 2 trang)
ĐỀ THI SÁT HẠCH LẦN I
MÔN: VẬT 11
NĂM HỌC 2019 2020
Thời gian : 90 phút
Câu 1(0,5 điểm):
Một vật được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực độ lớn F=20N, phương hợp với
phương ngang một góc
=60
0
. Khi vật di chuyển một đoạn đường S= 2m trên n t lực kéo
thực hiện một công bằng bao nhiêu?
Câu 2(0,5 điểm):
Một vật khối ợng m=0,2kg chuyển động tròn đều với tốc độ v = 10m/s. Tính động năng
của vật?
Câu 3(0,5 điểm):
Một vật khối lượng m=0,05kg được thả rơi tự do t độ cao h=5m so với mặt đất tại nơi
g=10m/s
2
. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.Tính cơ năng của vật tại thời điểm thả vật?
Câu 4(0,5 điểm):
Tính thế năng đàn hồi của một xo độ cứng k=100N/m khi xo dãn 10cm nếu chọn mốc
tính thế năng đàn hồi tại vị trí lò xo không biến dạng?
Câu 5(0,5 điểm):
Một quả cầu kim loại tích điện q= - 4,8.10
-9
C thừa hay thiếu bao nhiêu electron?
(Biết electron có điện tích -1,6.10
-19
C).
Câu 6(0,5 điểm):
ba quả cầu kim loại giống hệt nhau lần lượt tích điện q
1
= 5,4 C, q
2
= -1,6C, q
3
= 2,2 C. Cho
ba quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tính điện tích mỗi quả cầu sau đó?
Câu 7(0,5 điểm):
Đặt một hiệu điện thế U= 40V vào hai đầu điện trở R= 4
. Tính cường độ dòng điện trong
mạch?
Câu 8(0,5 điểm):
Một dòng điện không đổi có cường độ I= 1A chạy qua điện trở R= 10
trong thời gian t= 5giây.
Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở?
Câu 9(0,5 điểm):
Đặt một hiệu điện thế không đổi U= 20V vào hai đầu một đoạn mạch thì thấy dòng điện trong
mạch có cường độ không đổi I= 3A. Tính công suất của dòng điện trong đoạn mạch điện đó.
Câu 10(0,5 điểm):
Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm hai điện trở g trị R
1
= 3
R
2
= 9
mắc nối tiếp
cường độ không đổi I = 2A. Tính điện trở ơng đương của đoạn mạch hiệu điện thế giữa
hai đầu đoạn mạch?
Câu 11(0,5 điểm):
Đặt một hiệu điện thế không đổi U= 4,8 V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở có giá trị R
1
= 4
R
2
= 6
mắc song song. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch cường độ dòng điện
chạy qua đoạn mạch?
Câu 12(0,5 điểm):
Tính độ lớn của lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm q
1
= 4.10
-4
C q
2
= - 2.10
-4
C
đặt cách nhau một khoảng r = 0,2m trong chân không?
Câu 13(1 điểm):
Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m=10g được treo trong không khí vào
cùng một điểm bằng hai sợi chỉ mảnh, nhẹ, cách điện, không giãn cùng chiều dài l=30 cm tại
nơi g = 10 m/s
2
. Người ta truyền cho mỗi quả cầu một điện ch q thì thấy hai quả cầu đẩy
nhau và khi chúng nằm cân bằng thì hai dây treo vuông góc với nhau. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-met
của không khí.
a. Biểu diễn các lực tác dụng lên mỗi quả cầu khi chúng nằm yên tại vị trí cân bằng?
b.Tính điện tích q đã truyền cho mỗi quả cầu?
Câu 14(1 điểm):
Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R
1
= 12
,
R
2
là bóng đèn thuộc loại 6V-9W, R
3
= 4
a.Tính điện trở của đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch?
b. Đặt một điện áp không đổi U vào giữa A và B.Tính U để đèn sáng bình thường?
Câu 15(1 điểm):
Trong nguyên tử Hydro electron chuyển động tròn đều trên quĩ đạo có đường kính d= 10
-10
m.
Biết hạt electron có điện tích -1,6.10
-19
C, khối lượng 9,1.10
-31
kg, hạt proton có điện tích 1,6.10
-
19
C. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của electron?(Bỏ qua lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân).
Câu 16(1 điểm):
Trên hai tấm thủy tinh phẳng, nhẵn P
1
và P
2
nghiêng cùng
một góc
= 60
0
đối với mặt bàn nằm ngang, có ba quả cầu
nhỏ C
1
; C
2
; C
3
khối lượng m
1
; m
2
; m
3
. Quả cầu C
1
đặt ở
chân của hai mặt phẳng P
1
và P
2
, quả cầu C
2
và C
3
có thể
A
B
R
2
R
3
R
1
α
C
1
trượt không ma sát trên P
1
và P
2
. Điện tích của các quả cầu
q
1
= q
2
= 2q
3
. Khi cân bằng C
2
và C
3
ở cùng một độ cao.
Hãy tính tỷ số m
2
/m
3
.
**********
Hết
**********

Đề thi khảo sát môn Vật lí 11 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lí 11 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương gồm 16 câu hỏi tự luận có kèm theo đáp án xoay quanh những nội dung cơ bản trong chương trình Vật lí 11 các em đã được học, giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em làm quen với các dạng bài tập cơ bản không chỉ giúp các em tự học bài ở nhà mà còn củng cố kiến thức để các em bước vào những kì thi quan trọng như thi THPT Quốc gia. Các em có thể tham khảo thêm Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lí 11 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Để đạt hiệu quả cao trong học tập mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tảinhư: Trắc nghiệm Sinh học 11, Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Hóa học 11,..

Đánh giá bài viết
2 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm