Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
B đề thi kho sát cht lượng đầu năm môn Toán lp 11
năm hc 2020 2021
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Đề thi kho sát cht ng đầu năm lp 11 năm hc 2020 2021
Môn Toán Đề s 1
Câu 1: Cho đưng tròn
( )
22
: 2 4 4 0C x y x y+ =
và điểm
( )
2,1A
. Dây cung
ca (C) đi qua A có độ dài ngn nht là:
A.
B.
22
C.
27
D.
u 2: Tp nghim ca bất phương trình
2
2 3 4x x x+
A.
( , 3] [4, )x − +
B.
( )
( , 3] 4,x − +
C.
( )
4,x +
D.
( , 3] [1,4)x +
Câu 3: Hình chiếu vuông góc của điểm
( )
2,0A
lên đường thng
3 4 1 0xy =
ta độ là bao nhiêu?
A.
74
,
55



B.
71
,
25



C.
4
1,
5



D.
74
,
55



Câu 4: Tìm các giá tr ca tham s m để bất phương trình:
22
50x mx m m +
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
A.
0m
B.
0m
C.
0m
D.
m
Câu 5: Xác định tâm I và bán kính R của phương trình đường tròn:
22
6 4 3 0x y x y+ + =
A.
( )
3, 2 , 16IR−=
B.
( )
3, 2 , 4IR−=
C.
( )
6,4 , 4IR−=
D.
( )
3,2 , 4IR−=
Câu 6: Tp nghim ca bất phương trình:
21x −
A.
( )
,3x −
B.
( )
2,x +
C.
( )
2,3x
D.
( )
0,3x
Câu 7: Biu thc
2 0 2 0 2 0
sin 10 sin 20 ... sin 180A = + + +
có giá tr bng
A.
10A =
B.
6A =
C.
9A =
D.
8A =
Câu 8: Đẳng thc nào ới đây không đúng?
A.
22
sin cos 1xx+=
B.
2 2 2
cos sin 2cos 1x x x =
C.
2
cos2 2sin 1xx=−
D.
2
2
1
tan 1
cos
x
x
+=
Câu 9: Cho tam giác ABC có tọa độ
( ) ( ) ( )
1, 1 , 2,3 , 1,4A B C−−
. Diện tích đường
tròn ngoi tiếp tam giác ABC là:
A.
11
2
S =
B.
13
2
S =
C.
2S =
D.
1
2
S =
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
Câu 10: Biết
3
cos ,0
52
aa
=
. Giá tr ca
cot 2x
là:
A.
7
cot2
24
x
=
B.
7
cot2
24
x =
C.
5
cot2
12
x
=
D.
5
cot2
12
x
=
Câu 11: Cho Elip (E) có tâm sai
1
2
e =
và điểm
( )
2,1M
. Tiêu c ca (E) là:
A.
25
B.
2
C.
23
D.
Câu 12: Giá tr nh nht ca biu thc
42
sin 2 cos 2P x x=+
A.
min
1P =
B.
min
0P =
C.
min
1
2
P =
D.
min
1
2
P =
Câu 13: Tp nghim ca bất phương trình:
1
2
1x
A.
3
1
2
x
B.
( )
3
,1 ,
2
x

+


C.
( )
,1x −
D.
3
( ,1) [ , )
2
x − +
Câu 14: Cho
tan 3, ,
2
xx

=


. Tính giá tr
cos
6
x

+


A. -1
B. 0

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 là tài liệu do VnDoc biên soạn và gửi tới các em học sinh cùng các quý phụ huynh. Bộ đề bao gồm 5 đề thi kèm đáp án giải chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học ở lớp 10, chuẩn bị kiến thức vững vàng khi bước vào lớp 11.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo hướng dẫn đáp án chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 VnDoc giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 11, Tiếng anh lớp 11, Vật lí lớp 11, Ngữ văn lớp 11,...

Đánh giá bài viết
1 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm