Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Đề thi kho sát cht ng đầu năm lp 11 năm hc 2020 2021
Môn Toán Đề s 5
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Câu 1: Mt vectơ pháp tuyến ca đường thng
3 1 0xy + =
A.
( )
1,3n =−
( )
1, 3n =−
C.
( )
3,1n =
( )
3, 1n =
Câu 2: Tp xác dnh ca hàm s
( )
2
1
x
fx
x
=
A.
)
2,x
+
)
2, \{1}x
+
C.
( )
2,x +
1x
Câu 3: Hàm s nào sau đây không chn, không l?
A.
2
2 sin 3yx=−
tan coty x x=−
C.
sin2 cos2y x x=+
2
tan sin
2cos
xx
y
x
+
=
Câu 4: Chu kì ca hàm s
tan2yx=
A.
T
=
B.
2
T
=
C.
2T
=
D.
,T k k
=
Câu 5: H phương trình
33
2
26
xy
xy
+=
+=
có nghim là:
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
A.
( , ) (1, 3) (3, 1)xy= =
.
B.
( , ) ( 1,3) (3, 1)xy= =
C.
( , ) (1, 1) (2,1)xy= =
D.
( , ) (1, 1) (3, 1)xy= =
Câu 6: Phương trình
3cos cos2 2 0xx+ + =
có bao nhiêu nghim trên
( )
0,
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 7: Tìm m để h phương trình sau có nghiêm duy nhất
3 2 1
( 2) 3
mx y m
x m y m
+ =
+ + = +
A.
1
3
m
m
B.
1
3
m
m
.
C.
1m
D.
3m
Câu 8: Đỉnh ca Parabol
2
45y x x= +
có ta độ là:
A.
( )
1,10I
B.
( )
2,17I
C.
( )
2,1I
.
D.
( )
1,2I
Câu 9: Tp nghim ca bt phương trình:
2
32x x x+
A.
13
6
S
=
B.
11
2
S
=
C.
169
36
S
=
.
D.
121
4
S
=
Câu 10: Tìm giá tr ln nht, nh nht ca hàm s:
3sin 4cos 1y x x= +
A.
max 6,min 1yy==
B.
max 6,min 4yy= =
.
C.
max 1,min 4yy= =
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
D.
max 6,min 2yy= =
Câu 11: Cho 2 tp
( )
1,5 , ( ,2) 1,AB

= = − +

. Tìm
AB
A.
( 1] (1,5]−
B.
[1, )+
C.
[1,2) (1,5]
.
D.
( ,1) (1,5]−
Câu 12: Trong h ta độ Oxy cho tam giác ABC vi các đỉnh
( ) ( ) ( )
1,3 , 1, 1 , 2,1A B C
. Phương trình tng quát đường trung tuyến AM ca tam
giác là:
A.
6 9 0+ =xy
.
B.
6 9 0 + =xy
C.
6 2 0−+=xy
D.
6 1 0xy + =
Câu 13: Tính giá tr biu thức lượng giác sau:
2
sin cos .cos
33

= + +
A x x x
A.
3
4
A =
B.
1
2
A =
C.
1
4
A =
.
D.
=
1
2
B
Câu 14: Tng các nghim ca phương trình
3 sin2 cos2 2xx+=
trên đon
0,2


A.A.
2
3
=T
B.B.
4
3
=T
.
C.C.
3
=T
D.D.
5
3
=T
u 15: Trong mt phng h ta độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có
( ) ( ) ( )
1,2 , 4,2 , 3,1A B C
. Tìm ta độ đỉnh D.
A.A. D(-2.1)
B.B. D(0;2)
C.C. D(0,-1).
D.D. D(-1,-1)
Câu 16: Biết parabol
2
y ax bx c= + +
có đỉnh
( )
1,2I
đồ th hàm s đi qua đim
( )
2, 1A
. Tính giá tr
a b c++
A.A. 2.
B.B. 4
C.C. -5
D.D. -2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 - Đề 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết tổng hợp toàn bộ kiến thức Toán lớp 10 kèm hướng dẫn chi tiết giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là bước đệm vững chắc để các bạn tiếp nhận kiến thức Toán lớp 11 trong học kì mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây là Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 11, Tiếng anh lớp 11, Vật lí lớp 11, Ngữ văn lớp 11,...

Đánh giá bài viết
1 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm