Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Tài liệu gồm 101 trang, chia làm 3 phần: Phần đại số và giải tích; Phần hình học; Phần đáp án. Tài liệu cung cấp đến bạn 900 câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn nắm được kiến thức của toàn bộ chương trình Toán lớp 11. Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi.

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Câu 39. Nghiệm của phương trình cotgx + \sqrt{3} = 0 là:

A. x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi

B. x = \frac{\pi}{6} + k\pi

C. x = -\frac{\pi}{6} + k\pi

D. x = -\frac{\pi}{3} + k\pi

Câu 40. Nghiệm của phương trình sinx + \sqrt{3} .cosx = 0 là:

A. x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi

B. x = -\frac{\pi}{3} + k\pi

C. x = \frac{\pi}{3} + k\pi

D. x = -\frac{\pi}{6} + k\pi

Câu 41. Nghiệm của phương trình 2.sinx.cosx = 1 là:

A. x = k2\pi

B. x = k\pi

C. x = k.\frac{\pi}{2}

D. x = \frac{\pi}{4} + k\pi

Câu 42. Nghiệm của phương trình sin2x = 1 là:

A. x = k2\pi

B. x = \pi+ k2\pi

C. x = \frac{\pi}{2} + k\pi

D. x = -\frac{\pi}{2} + k\pi

Câu 43. Nghiệm của phương trình 2.cos2x = –2 là:

A. x = k2\pi

B. x = \pi+ k2\pi

C. x = \frac{\pi}{2} + k\pi

D. x = \frac{\pi}{2} + k2\pi

Câu 44. Nghiệm của phương trình sinx + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 là:

A. x = \frac{\pi}{6} + k2\pi

B. x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi

C. x = \frac{5\pi}{6} + k\pi

D. x = ± \frac{2\pi}{3}+k2\pi

Câu 45. Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 là:

A. x = k2\pi

B. x = k4\pi

C. x = k\pi

D. x = k.\frac{\pi}{2}

Câu 46. Nghiêm của phương trình sin2x = – sinx + 2 là:

A. x = \frac{\pi}{2}+k2\pi

B. x = \frac{\pi}{2}+k\pi

C. x = -\frac{\pi}{2}+k2\pi

D. x = k\pi

Câu 47. Nghiêm của phương trình sin4x – cos4x = 0 là

A. x = ±\frac{\pi}{4}+k2\pi

B. x = \frac{3\pi}{4}+k2\pi

C. x = -\frac{\pi}{4}+k\pi

D. x = \frac{\pi}{4}+k.\frac{\pi}{2}

Câu 48. Xét các phương trình lượng giác:
(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx = \sqrt{12} , (III ) cos2x + cos2 2x = 2

Trong các phương trình trên , phương trình nào vô nghiệm?

A. Chỉ (III )

B. Chỉ (I )

C. (I ) và (III )

D. Chỉ (II )

Câu 49. Nghiệm của phương trình sinx = -1/2 là:

A. x = \frac{\pi}{3}+k2\pi

B. x = -\frac{\pi}{6}+k2\pi

C. x = \frac{\pi}{6}+k\pi

D. x = \frac{5\pi}{6}+k2\pi

Câu 50. Nghiêm của phương trình tg2x – 1 = 0 là:

A. x = -\frac{\pi}{4}+k\pi

B. x = \frac{3\pi}{4}+k2\pi

C. x = \frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}

D. x = \frac{\pi}{4}+k\pi

Câu 51. Nghiêm của phương trình cos2x = 0 là:

A. x = \frac{\pi}{2}+k\pi

B. x = ±\frac{\pi}{2}+k2\pi

C. x = \frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}

D. x = -\frac{\pi}{2}+k2\pi

Câu 52. Cho phương trình : cosx.cos7x = cos3x.cos5x (1) Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình (1)

A. sin4x = 0

B. cos3x = 0

C. cos4x = 0

D. sin5x = 0

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Ngoài việc tải tài liệu về làm tại nhà, mời các bạn làm các bài trắc nghiệm Toán 11 theo từng chương mà chúng tôi đã sưu tầm được:

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
24 51.156
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hình học 11

    Xem thêm