250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

Tài liệu: 250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm dưới đây cung cấp cho các bạn những bài tập về tìm đạo hàm, tài liệu được biên soạn với nội dung phù hợp với chương trình dạy học môn Toán lớp 11 sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc củng cố kiến thức về đạo hàm nói riêng và Toán học nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

Câu 56. Hàm số y = 2\sqrt{\sin x} - 2\sqrt{\cos x} có đạo hàm là

A. y' = \frac{1}{\sqrt{\sin x}} - \frac{1}{\sqrt{\cos x}}

B. y' = \frac{1}{\sqrt{\sin x}}\frac{1}{\sqrt{\cos x}}

C. y' = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} - \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}

D. y' = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}

Câu 57. Hàm số y = f(x) = \frac{2}{\cos\left(\pi x\right)} có f'(3) bằng:

A. 2\pi

B. \frac{8\pi}{3}

C. \frac{4\sqrt{3}}{3}

D. 0

Câu 58. Hàm số y = tan2\frac{x}{2} có đạo hàm là:

A. y' = \frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos^2\ \frac{x}{2}}

B. y' = \frac{2\sin\frac{x}{2}}{\cos^3\frac{x}{2}}

C. y' = \frac{\sin\frac{x}{2}}{2\cos^3\ \frac{x}{2}}

D. y' = tan3\frac{x}{2}

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 250 Bài tập trắc nghiệm đạo hàm. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu:

Đánh giá bài viết
2 6.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Giải Tích 11 Xem thêm