300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Tài liệu gồm 32 trang với 300 bài toán trắc nghiệm đạo hàm được phân loại thành: Định nghĩa đạo hàm; Đạo hàm của hàm đa thức – hữu tỉ - căn thức; Đạo hàm của hàm số lượng giác; Đạo hàm cấp cao; Vi phân; Tiếp tuyến – ý nghĩa của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
3 2.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Giải Tích 11 Xem thêm