680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp - xác suất

Câu hỏi trắc nghiệm tổ hợp - xác suất có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo: 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp - xác suất. Tài liệu gồm 95 trang với 680 câu trắc nghiệm thuộc chuyên đề tổ hợp xác suất, có đáp án. Các bài tập được phân dạng theo các phần: Quy tắc cộng – Quy tắc nhân; Hoán vị; Chỉnh hợp; Tổ hợp; Biến cố và xác suất của biến cố

Chủ đề II. TỔ HỢP, XÁC SUẤT

Câu 1. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A. 18 B. 3 C. 9 D. 6

Câu 2. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

Câu hỏi trắc nghiệm tổ hợp - xác suất có đáp án

A. 18 B. 9 C. 24 D. 10

Câu 3. Có bao nhiêu số điện thoại gồm sáu chữ số bất kì?

A. 106 số B. 151200 số C. 6 số D. 66 số

Câu 4. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình? (Có thể thăm một bạn nhiều lần)

A. 7! B. 35831808 C. 12! D. 3991680

Câu 5. Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn dài gồm có 4 chỗ?

A. 4 B. 24 C. 1 D. 8

Câu 6. Trên mặt phẳng cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D trong đó không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng. Từ các điểm đã cho có thể thành lập được bao nhiêu tam giác?

A. 6 tam giác B. 12 tam giác C. 10 tam giác D. 4 tam giác

Câu 7. Nếu tất cả các đường chéo của đa giác lồi 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là

A. 121 B. 66 C. 132 D. 54

Câu 8. Một tổ có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một nhóm gồm 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn trong đó có ba nam và hai nữ?

A. 10 cách B. 252 cách C. 120 cách D. 5 cách

Câu 9. Cho S = 32x5 - 80x4 + 80x3 - 40x2 + 10x - 1. Khi đó, S là khai triển của nhị thức nào dưới đây?

A. (1 - 2x)5 B. (1 + 2x)5 C. (2x - 1)5 D. (x - 1)5

Câu 10. Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn

lần gieo đều xuất hiện mặt sấp là

A. 4/16 B. 2/16 C.1/16 D. 6/16

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
4 8.443
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Giải Tích 11 Xem thêm