Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề số 12

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 12 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 12

Câu 1: Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?

Câu 2: Hai lực thế nào được gọi là hai lực cân bằng? Lấy ví dụ?

Câu 3: Hai em học sinh A và B chơi kéo co chưa phân thắng bại. Giải thích vì sao sợi dây đứng yên.

Câu 4: Hãy nêu ba thí dụ minh họa kết quả của tác dụng lực:

- Vật bị biến dạng.

- Chuyển động của vật bị thay đổi.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 5: Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng (có dấu ?)

Khối lượng

2,14 kg

250g

?

2,5 tạ

Trọng lượng

?

?

107N

?

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe khi có người ngồi lên xe làm cho lôap xe bị biến dạng.

Câu 2: Hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật. Ví dụ hộp phấn đặt trên bàn chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ của bàn (phản lực của bàn). Hai lực trên là hai lực cân bằng.

Câu 3: Sợi dây đứng yên vì nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực cân bằng. Hai lực kéo trên có phương cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau và tác dụng lên cùng sợi dây.

Câu 4: – Vật bị biến dạng: Lò xo bị kéo thì dãn ra.

- Chuyển động của vật bị thay đổi: Chiếc xe bị đẩy mạnh chạy nhanh lên.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động: Quả bóng bị đá vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 5:

Khối lượng

2,14kg

250g

10,7kg

2,5 tạ

Trọng lượng

21,4N

2,5N

107N

2500N

Mời các em làm tiếp đề số 13: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 13

Đánh giá bài viết
1 461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm