Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 9 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 9

Câu 1: Trên vỏ gói bim bim có ghi khối lượng tịnh 20g. Con số đó cho chúng ta biết điều gì?

A. Khối lượng của gói bim bim.

B. Khối lượng của bimbim trong gói.

C. Thể tích gói bimbim.

D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 2: Đơn vị đo khối lượng hợp phát ở Việt Nam là?

A. km B. m3 C. g D. kg

Câu 3: Cặp lực nào không cân bằng trong các cặp lực sau?

A. Lực của mặt nước và lực của trái đất tác dụng vào thuyền để thuyền đứng yên trên mặt nước.

B. Lực của hai em bé kéo hai đầu sợi dây khi sợi dây đứng yên.

C. Lực mà lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo.

D. Lực nâng của sàn và lực hút của Trái đất tác dụng vào bàn.

Câu 4: Một người đá quả bóng chuyển động va vào tường quả bóng bị nảy ra. Lực nào đã làm cho quả bóng biến dạng và làm cho quả bóng chuyển động bật trở lại?

A. Lực của chân người tác dụng vào quả bóng.

B. Lực của quả bóng tác dụng vào tường.

C. Lực của tường tác dụng vào quả bóng.

D. Lực hút của Trái đất tác dụng vào quả bóng.

Câu 5: Khi kéo vật khối lượng 1kg lên cao theo phương thẳng đứng phải cần lực có độ lớn ít nhất bằng?

A. 1000N. B. 10N. C. 1N. D. 100N.

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Đúng hay sai? Nếu sai thì vì sao?

a) Cân dùng để đo khối lượng của vật.

b) Cân luôn luôn có hai đĩa.

c) Một tạ bông có khối lượng ít hơn một tạ sắt.

d) Khối lượng là lực hút của Trái đất lên một vật

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4: ChọnC.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Trả lời:

a) Đúng

b) Sai vì có loại cân chỉ có một đĩa (ví dụ như cân đồng hồ).

c) Sai vì về khối lượng một tạ bông bằng một tạ sắt.

d) Sai vì khối lượng không phải là lực hút của Trái Đất lên một vật, lực hút của Trái đất lên một vật là trọng lực P = 10m.

Mời các em làm tiếp đề số 10: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 10

Đánh giá bài viết
1 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm