Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 6 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 6

Câu 1: GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?

Câu 2: Có ba thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

- Thước có GHĐ 20cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.

- Thước có GHĐ 40cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo:

a) Chiều rộng của cuốn sách giáo khoa?

b) Chiều dài của cuốn sách giáo khoa?

c) Chiều dài của bàn học sinh?

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây:

2m3 = … dm3 =… cm3.

1,5m3 = … lít = … ml = … cc.

Câu 4: Đúng hay sai:

A. Một chia nước một lít có thể chứa 160cm3 nước.

B. Một chai nước 130cc có thể chứa 130cm3 nước.

C. Đổ vào chai 100cm3 nước, sau đó đổ thêm 100cm3 dầu hỏa. Trong chai có tổng cộng 600cm3 chất lỏng.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1:

+ GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

+ ĐCNN của thước là độ chia giữa hai vạch liên tiếp trên thước.

Câu 2:

a) Để đo chiều rộng của cuốn sách giáo khoa dùng thước có ĐCNN 20cm và GHĐ 1mm.

b) Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa dùng thước có GHĐ 1,5 m và ĐCNN 1cm.

Câu 3:

2m3 = 2000dm3 = 2000000cm3.

1,5m3 = 1500 lít = 1500000ml = 1500000cc.

Câu 4:

A. A.Đúng

B. đúng.

C. Sai.

Mời các bạn làm tiếp đề số 7: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 7

Đánh giá bài viết
15 4.052
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm