Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 số 3 môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 3

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 số 3 môn Vật lý lớp 6 là bài thi ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình là:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 số 3 môn Vật lý lớp 6

A. 7,5cm B. 7,7cm

C. 8cm D. 8,0cm

Câu 2: ĐCNN của thước là

A. Độ dài lớn nhất của thước. B. 1mm

C. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. D. 1m.

Câu 3: Kết quả đo chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy được ghi là 29,5cm và 21,2 cm. Thước đo đã dùng có độ chia nhỏ nhất là

A. 0,1cm. B. 0,2cm.

C. 0,5cm. D. 0,1mm.

Câu 4: Bạn Lan dùng bình chia độ để đo thể tích một viên sỏi. Kết quả đúng là 55,7cm3. Bạn đã dùng bình nào trong các bình sau?

A. Bình có ĐCNN 1cm3.

B. Bình có ĐCNN 0,1 cm3.

C. Bình có ĐCNN 0,5cm3.

D. Bình có ĐCNN 0,2cm3.

Câu 5: Để đo thể tích một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn, người ta thả chìm vật đó vào bình tràn đầy nước, khi đó thể tích của vật bằng

A. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên.

B. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra.

C. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên và tràn ra.

D. Thể tích của phần chất lỏng còn lại trong bình.

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Để đo diện tích của một cái sân có kích thước khoảng 12 x 17 (m), bạn A dùng thước cuộn có GHĐ 1m, bạn B dùng thước xếp có GHĐ 20m. Nếu là em, em lựa chọn phép đo của ai? Vì sao?

Câu 7: Hãy biến đổi các đơn vị:

a) 0.6m3 = … dm3 = … lít.

b) 15 lít = … m3 = … cm3.

c) 1ml = … cm3 = … lít.

d) 2m3 = … lít = … cm3

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 6

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

C

A

B

B

Câu 6: Lựa chọn phép đo dùng thước của bạn B vì chỉ cần số lần đo ít nhất.

Câu 7:

a) 0,6m3 = 600dm3 = 600 lít.

b) 15 lít = 0,015m3 = 15000cm3.

c) 1ml = 1cm3 = 0,001 lít.

d) 2m3 = 2000 lít = 2000000cm3.

Đánh giá bài viết
1 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm