Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 4

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần lá - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (3 điểm). Gân lá nằm ở vị trí nào? Có những kiểu gân lá chính nào? Cân cứ vào hình dạng của phiến lá, người ta có thể phân lá thành những dạng nào?

Câu 2 (4 điểm). Hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bể mặt của phần phiến so với cuống như thế nào? Phần phiến các loại lá có điểm gì giống nhau? Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?

Câu 3 (3 điểm). Lá đơn, lá kép có cấu tạo như thế nào?

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 4

Câu 1 (3 điểm).

Lật mặt dưới của lá sẽ nhìn rõ các gân lá. Có 3 kiểu gân chính : gân hình mạng (gai, ổi, mít, đa, cải...), gân song song (rẻ quạt, lúa, mía, tre, cỏ tranh...) và gân hình cung (địa tiền, bèo Nhật Bản, thài lài tía...).

Căn cứ vào hình dạng của phiến lá, người ta phân lá thành 2 loại chính: lá đơn và lá kép.

Câu 2 (4 điểm).

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến lá có nhiều gân lá. Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thước phiến lá của các loại lá khác nhau thì khác nhau, diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn so với cuống lá. Nhờ những đặc điểm đó giúp phiến lá hứng được nhiều ánh sáng, thực hiện chức năng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây.

Câu 3 (3 điểm).

- Lá đơn có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc. Ví dụ : mồng tơi, ổi, đa...

- Lá kép có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến lá (gọi là lá chét), chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, ở cuống con không có chồi nách. Thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau. Ví dụ: hoa hồng, khế, phượng vĩ...

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 4 - Đề 1 phần Lá bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 4 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 76
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm