Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Việt lớp 9 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Việt lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Việt lớp 9 gồm 2 đề thi mỗi đề có 2 câu hỏi với thang điểm 10 sẽ là tài liệu ôn tập môn Tiếng Việt hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9. Đề thi đưa ra những kiến thức cơ bản về mạng và nội dung nằm trong sách Giáo khoa, có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Họ và tên hs......................
Lớp...................................
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Thời gian: 15 phút (Tiết 40 ppct)
Ngày thực hiện: 05/10/2015

Đề A

Câu 1: (5 điểm)

a. Chép lại theo trí nhớ chính xác 6 câu thơ cuối trong đoạn trích "Cảnh ngày xuân" (Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du).

b. Xác định nghệ thuật của đoạn thơ vừa chép.

Câu 2: (5 điểm)

a. Nêu Cảm nhận của em về nhân vật Lục vân Tiên trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" (Trích "Truyện Lục Vân Tiên" – Nguyễn Đình Chiểu)

b. Tư tưởng nhân đạo Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm qua hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên là gì?

Đề B

Câu 1: (5 điểm)

a. Chép lại theo trí nhớ chính xác 8 câu thơ cuối trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" (Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du).

b. Xác định nghệ thuật của đoạn thơ vừa chép.

Câu 2: (5 điểm)

a. Nêu Cảm nhận của em về nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" (Trích "Truyện Lục Vân Tiên" – Nguyễn Đình Chiểu)

b. Tư tưởng nhân đạo Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm qua hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên là gì?

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Việt lớp 9

Đề A

Câu 1:

HS chép chính xác đoạn thơ đạt (3 điểm)

Sai 1 câu hoặc 3 lỗi chính tả – 0,5 điểm

Nghệ thuật:

Sử dụng từ láy: nho nhỏ, thanh thanh, thơ thẩn (1 điểm)

Tả cảnh ngụ tình (1 điểm)

Câu 2:

a. Hình tượng nhân vật Lục vân Tiên: anh hùng, tài năng; có tấm lòng vị nghĩa vong thân; hào hiệp, chính trực; trọng nghĩa khinh tài; từ tâm, nhân hậu.

  • Hs bắt buộc phải viết thành đoạn văn nêu đủ ý có dẫn chứng minh họa mới đạt 4 điểm.
  • HS viết thành đoạn văn nêu đủ ý không nêu dẫn chứng minh họa đạt 2 điểm.
  • Không viết thành đoạn văn nêu đủ ý đạt 1điểm.

b. Tư tưởng nhân đạo Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm qua hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên là hành đạo cứu đời. (1 điểm)

HS trả lời: Thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ vẫn hưởng trọn điểm.

Đề B

Câu 1:

a. HS chép chính xác đoạn thơ đạt (3 điểm)

Sai 1 câu hoặc 3 lỗi chính tả – 0,5 điểm

b. Nghệ thuật:

Sử dụng điệp ngữ: Buồn trông ( 1 điểm)

Tả cảnh ngụ tình (1 điểm)

Câu 2:

a. Hình tượng nhân vật Kiều Nguyệt Nga: một cô gái khuê các, thuỳ mị, nết na, có học thức, một lòng tri ân người đã cứu mình. Người con gái đức hạnh theo quan niệm truyền thống cổ xưa.

  • Hs bắt buộc phải viết thành đoạn văn nêu đủ ý có dẫn chứng minh họa mới đạt 4 điểm.
  • HS viết thành đoạn văn nêu đủ ý không nêu dẫn chứng minh họa đạt 2 điểm.
  • Không viết thành đoạn văn nêu đủ ý đạt 1 điểm.

b. Tư tưởng nhân đạo Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm qua hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên là hành đạo cứu đời. (1 điểm)

HS trả lời: Thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ vẫn hưởng trọn điểm.

Đánh giá bài viết
1 3.815
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 9 Xem thêm