Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 3 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Số học - Đề 3

Bài 1. (4 điểm) Trong các số 40232, 1245, 52110

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

d) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

e) Số nào chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9?

Bài 2. (3 điểm) Tìm các số tự nhiên a sao cho:

a) 21 ⋮ (a – 2)

b) 55 ⋮ (2a + 1)

Bài 3. (3 điểm)Thực hiện phép tính:

a) 514 : 512 - 361 : 360

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

a) 40232 ;

b) 1245 ;

c) 52110 ;

d) 1245 ;

e) 52110

Bài 2.

a) 21 ⋮ (a – 2) ⇒ a – 2 là ước của 21 ⇒ a – 2 ∈ {1 ; 3 ; 7 ; 21}

⇒ a ∈ {3 ; 5 ; 9 ; 23}

b) 55 ⋮ (2a + 1) ⇒ 2a + 1 là ước của 55 ⇒ 2a + 1 ∈ {1 ; 5 ; 11 ; 55}

⇒ 2a ∈ {0 ; 4 ; 10 ; 54} ⇒ a ∈ {0 ; 2 ; 5 ; 27}

Bài 3.

a) 514 : 512 - 361 : 360 = 52 - 31 = 25 - 3 = 22

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597 = 3597 . (34 + 65 + 1) = 3597 . 100 = 359700

Đánh giá bài viết
1 536
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm