Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lục Ngạn số 2, Bắc Giang năm học 2016 - 2017

1 760

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 12

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lục Ngạn số 2, Bắc Giang năm học 2016 - 2017 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức môn Đại số lớp 12, làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm khách quan môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 trường THPT Vinh Lộc, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

Đáp án đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 12

Câu 1. D.
Câu 2. C.
Câu 3. B.
Câu 4. C.
Câu 5. D.
Câu 6. A.
Câu 7. D.
Câu 8. B.
Câu 9. A.
Câu 10. A.
Câu 11. D.
Câu 12. B.
Câu 13. B.
Câu 14. A.
Câu 15. B.
Câu 16. A.
Câu 17. B.
Câu 18. A.
Câu 19. A.
Câu 20. B.
Đánh giá bài viết
1 760
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm