Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 (Chuyên) năm 2015 trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng là đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử 10 bao gồm đề Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam, là đề thi môn Lịch sử 10 hay dành cho các bạn tham khảo ôn tập cho các kì thi sắp tới mà gần nhất là kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 được tốt nhất có thể.

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
Trường THPT Chuyên Thăng Long
Năm học 2014 - 2015

Đề chính thức
(Đề thi gồm có 2 trang)

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Môn: Lịch sử 10 (Chuyên)
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. (6.0 điểm)

Câu 1. (2.5 điểm)

Ăng - ghen từng nhận xét về phong trào văn hóa Phục hưng rằng: "Đó là một cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại cần đến con người khổng lồ, khổng lồ về tư tưởng, về nhiệt tình và về tính cách, khổng lồ về tài năng mọi mặt và sự hiểu biết sâu rộng của họ".

Bằng các kiến thức đã học, anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên.

Câu 2. (2.5 điểm)

So sánh vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào theo bảng sau:

Nội dungVương quốc Cam-pu-chiaVương quốc Lào
Thời gian và chủ thể sáng lập
Điều kiện tự nhiên
Địa bàn đầu tiên
Thời kỳ phát triển nhất
Công trình kiến trúc tiêu biểu

Câu 3. (1.0 điểm)

Vì sao nói phát kiến địa lí được xem như một "cuộc cách mạng thực sự" trong lĩnh vực giao thông và trí thức?

- Hết phần Lịch Sử Thế Giới -

B. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (14.0 điểm)

Câu 4. (3.5 điểm)

a). Lập bảng so sánh chính quyền tự chủ của Trưng Vương và nhà nước Vạn Xuân theo các nội dung: Hoàn cảnh ra đời, nơi dựng kinh đô, tổ chức nhà nước và thời gian tồn tại.

b). Trình bày nhận xét về nhà nước Vạn Xuân. Ý nghĩa của việc thành lập nhà nước Vạn Xuân?

Câu 5. (5.5 điểm)

a). Chứng minh văn hóa Thăng Long thời Lý - Trần - Hồ phong phú, đa dạng và thể hiện tính dân tộc sâu sắc.

b). Phân tích sơ lược nét đặc sắc và trình độ điêu khắc của con người trong thời kỳ này? "An Nam tứ đại khí" là những công trình nào?

c). Điền vào khoảng trống những từ ngữ còn thiếu để hoàn thành đoạn miêu tả chùa Một Cột:

"Giữa hồ dựng lên một ........................., trên đó nở một bông sen ngàn cánh, trên bông sen lại gác lên một tòa điện, trên điện đặt ......................... Ngoài hồ có hành lang chạm vẽ chạy ......................... và có ......................... để đi qua".

Câu 6. (3.0 điểm)

Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, nhà nước phong kiến Việt Nam có những biến đổi gì? Hãy so sánh và nhận xét điểm khác biệt của nhà nước Lê - Trịnh Đàng Ngoài với chính quyền Đàng Trong.

Câu 7. (2.0 điểm)

a). Đánh giá chung về công cuộc xây dựng nhà nước thời Ngô, Đinh -Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ.

b). Đúng 5 năm trước, tại Hà Nội đã diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Đó là sự kiện gì?

Trình bày sơ lược hiểu biết của anh (chị) về sự kiện ấy.

- Hết phần Lịch Sử Việt Nam -

Đánh giá bài viết
1 1.200
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử Xem thêm