Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT C Bình Lục, Hà Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT NAM
TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I
Năm học: 2019-2020
Môn: Toán lớp 12
(Thời gian làm bài:90 phút không kể thời gian phát
đề)
Họ tên thí sinh:……………………………….; Lớp:…………….
Câu 1. Cho hàm số
f x
bảng biến thiên như hình bên. Tổng số
tiệm cận ngang tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là :
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 2. Cho hàm số
3
3 1y x x
. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.
1;1
B.
1; 
C.
1;3
D.
2;1
Câu 3. Đồ thị của hàm số nào dưới đây dạng như đường cong (hình vẽ bên)
A.
3 2
3 3y x x
B.
C.
4 2
2 1y x x
D.
4 2
2 1y x x
Câu 4. Đồ thị m số
2 1
2
x
y
x
tiệm cận ngang đường thằng phương trình:
A.
2x
B.
2y
C.
2x
D.
2y
Câu 5. Cho hàm số
4 2
2 3y x x
. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
0;2
bằng
A. 11 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6. Thể tích khối lăng trụ diện tích đáy
B
, chiều cao
h
ĐỀ 101
x
'y
y


1
2
0
+
-
+

2

1
x
y
O
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
.V h B
B.
1
.
3
V h B
C.
3 .V h B
D.
2
. .V h B
Câu 7. Cho hàm số
f x
xác định liên tục trên
. Đồ thị của
'f x
như hình
vẽ n. Tổng số điểm cực đại, cực tiểu của
f x
bằng
A. 3 B. 1
C. 4 D. 2
Câu 8. Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
,
SA
vuông
góc với mặt phẳng
ABC
(hình vẽ bên), góc giữa đường thẳng
SC
mặt phẳng đáy bằng
0
60
. nh thể tích khối chóp
.S ABC
A.
3
SABC
V a
B.
3
2
SABC
V a
C.
3
4
SABC
a
V
D.
3
3
4
SABC
a
V
Câu 9. Cho hàm số
3 2
6 9y x x x
. Hàm số đạt cực đại tại
A.
1x
B.
3x
C.
0x
D.
4x
Câu 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên
A.
3 2
3 1y x x x
B.
2 1
1
x
y
x
C.
4 2
y x x
D.
3
y x x
Câu 11. Cho hàm số
f x
bảng biến thiên như hình bên.
Phương trình
2 2019 1 0f x
số nghiệm
A. 2020 B. 4
C. 2019 D. 2
Câu 12. Đồ thị m số
4 2
2 3y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
x
y
O
'f x
S
A
B
C
x
'y
y


-1
1
0
+
-
+

0

1
0
0
0
-
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 13. Cho lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
đáy tam giác đều cạnh
a
. Cạnh bên
' 3AA a
. nh thể tích
khối ng trụ
A.
3
4
a
B.
3
3 3
4
a
C.
3
3
4
a
D.
3
3
4
a
Câu 14. Hình bát diện đều bao nhiêu cạnh
A. 8 B. 10 C. 12 D. 14
Câu 15. Cho hàm số
f x
liên tục trên
có đồ thị của
'f x
như hình bên.
Hàm số
f x
đồng biến trên khoảng nào sau đây
A.
;2
B.
;1
C.
1;
D.
;4
Câu 16. Cho hình chóp
.S ABC
.
'A
trung điểm của
SA
,
'B
trên cạnh
SB
sao cho
' 2
3
SB
SB
,
'C
trên cạnh
SC
sao cho
' 1
3
SB
SB
(hình vẽ bên)
Gọi
V
thể tích khối chóp
.S ABC
,
'V
thể tích khối chóp
. ' ' 'S A B C
Khi đó tỷ số
'V
V
bằng
A.
2
9
B.
1
9
C.
8
9
D.
7
9
Câu 17. Cho hàm số
f x
đồ thị như nh vẽ bên. Gọi
M
giá tr lớn nhất của
f x
,
m
giá trị nhỏ nhất của hàm số
f x
trên đoạn
1;4
.
Tính giá trị biểu thức
2 3P M m
A.
2P
B.
8P
C.
4P
D.
2P
Câu 18. Cho hàm số
y f x
lim 2
x
f x

lim 2
x
f x

. Khẳng định nào sau đây khẳng định
đúng?
A. Đồ thị hàm s đã cho không tiệm cận ngang
x
y
O
1
2
4
'f x
S
A
B
C
'C
'A
'B
x
y
O
-2
4
4
1
1

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT C Bình Lục, Hà Nam là tài liệu tham khảo gồm 50 câu trắc nghiệm, giúp các em ôn luyện và học tốt môn Toán 12.

Nội dung đề được biên soạn bám sát những nội dung kiến thức cơ bản các em đã học, nhằm đánh giá năng lực giữa kì của các em. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Toán 12 để làm quen với nhiều dạng bài tập hơn và chuẩn bị cho những kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT C Bình Lục, Hà Nam. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn luyện thật tốt. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm