Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra học kỳ 1 Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Việt 1 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kỳ thi giữa học kỳ 1 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 1 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: ot, ôt, ơt, et

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: tấm cót, chốt cửa, cần vợt, sấm sét

c) Đọc thành tiếng các câu:

Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, vườn cây im phăng phắc. Chú mèo nhảy tót lên cây cau như vui cùng ánh trăng.

d) Nối ô chữ cho thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 7

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ên hay ênh: ốc s… , lênh đ…

ot hay oc: chót v..’.., con c..’..

2. Kiểm tra viết

a) Vần: ưc, ơp, uât, uyêt, uynh

b) Từ ngữ: cá mực, lớp học, che khuât, trăng khuvết

c) Câu:

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần,

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/vần): không có điểm.

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/ từ ngữ.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giâý/từ ngữ): không có điểm.

c) Đọc thành tiếng các câu văn (2 điểm)

– Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 1 điểm/câu.

– Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ): không có điểm.

d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)

– Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ.

– Các cặp từ ngữ nối đúng:

Nhà Bè – nước chảy; con vẹt – đậu cành đa;

tàu thuyền – ngược xuôi; cây thốt nốt – xanh rờn.

– Nối sai hoặc không nôi được: không có điểm.

e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông (2 điểm)

– Điền đúng: 0,5 điểm/vần.

– Các vần điền đúng: ốc sên, lênh đênh, chót vót, con cóc

– Điền sai hoặc không điền được: không có điểm.

2. Kiểm tra viết (10 điểm)

a) Vần (2 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần.

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm,

b ) Từ ngữ (4 điểm)

– Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/chữ.

– Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ.

– Viết sai hoặc không viết được: không có điểm,

c) Câu (4 điểm)

– Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng đòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm/câu (dòng thơ).

– Viết sai hoặc không viết: không có điểm.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 551
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Xem thêm