Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 - 2021

Trang số: 01/06 – Mã đề thi: 485
SỞ GD&ĐT TÂY NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 trang
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN – LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm
MÃ ĐỀ: 485
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . .
Câu 1: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có bảng xét dấu của
f x
như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
f x x x
trên đoạn [3;7] là:
A.
81
. B.
48 3
. C.
24 3
. D.
91
.
Câu 3: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
; 3

. B.
1;3
. C.
; 1

. D.
1;

.
Câu 4: Cho khối lăng trụ
.
ABC A B C
có đáy là tam giác đều cạnh
a
, nh chiếu vuông góc của
A
lên
mặt phẳng
ABC
là trung điểm của
BC
3
AA a
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:
A.
3
3 11
8
a
. B.
3
3 33
8
a
. C.
3
33
8
a
. D.
3
11
8
a
.
Câu 5: Cho khối chóp .
S ABC
đáy tam giác đều cạnh bằng
3
, tam giác
SAC
đều và nằm trong mặt
phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp bằng:
A.
3
12
. B.
3
8
. C.
3 3
4
. D.
3 3
8
.
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang số: 02/06 – Mã đề thi: 485
Câu 6: Cho khối hộp chữ nhật ba kích thước lần lượt
, 4
a a
6
a
. Thể tích khối hộp chữ nhật đã
cho bằng:
A.
3
8
a
. B.
3
24
a
. C.
3
10
a
. D.
3
12
a
.
Câu 7: Cho khối lăng trụ đứng đáy hình thoi,
AC = a,BD= 3a
cạnh bên
AA = 4a
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:
A.
3
2
a
. B.
3
4
a
. C.
3
6
a
. D.
3
12
a
.
Câu 8: Cho hàm số
ax+b
y =
cx+d
có đồ thị như hình vẽ bên:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
0 2
y < , x . B.
0 1
y < , x
. C.
0 2
y > , x . D.
0 1
y < , x
.
Câu 9: Cho khối chóp
.
S ABC
thể tích bằng 24
G
trọng tâm của tam giác
ABC
. Thể tích khối
chóp
.
S GBC
bằng:
A. 4. B. 12. C. 6. D. 8.
Câu 10: Tập xác định của hàm số
7
x
y
là:
A.
0;1
. B.
1;
. C.
0;
. D.
;

.
Câu 11: Giá trị cực đại của hàm số
3 2
6 9 2
y x x x
là:
A.
2
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 12: Cho khối lăng trụ thể tích bằng
3
24
a
chiều cao bằng
3
a
. Diện tích mặt đáy của khối lăng trụ
đã cho bằng:
A.
2
6
a
. B.
2
8
a
. C.
2
16
a
. D.
2
72
a
.
Câu 13: Cho
, ,
a b c
là các số lớn hơn
1
, đặt
log , log
a a
b m c n
. Khi đó
2 5
log
a
ab c
bằng:
A.
1 2 5
m n
. B.
1 5 2
m n
. C.
1 1
1
2 5
m n
. D.
1 1
1
5 2
m n
.
Câu 14: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?
A.
8
. B.
6
. C.
5
. D.
12
.
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
ABCD.A B C D
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/
Trang số: 03/06 – Mã đề thi: 485
A.
4 2
2 2y x x . B.
4 2
2 2 2y x x . C.
4 2
2 2 2y x x . D.
4 2
3y x x .
Câu 16: Cho khối chóp có diện tích đáy bằng
2
12a
và chiều cao bằng
4a
. Thể tích khối chóp đã cho bằng:
A.
3
48a
. B.
3
16a
. C.
3
24a
. D.
3
12a
.
Câu 17: Cho
a
là số thực dương tùy ý,
5 3 5 9
2
5 1
.
a a
a
bằng:
A.
5
a
. B.
5
a
. C.
4
a
. D.
4
a
.
Câu 18: Cho khối chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nhật
AB a
, 3AD a ,
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy và tam giác
SAC
cân. Thể tích khối chóp bằng:
A.
3
3
3
a
. B.
3
3a . C.
3
2 3
3
a
. D.
3
2 3a .
Câu 19: Tập xác định của hàm số
log(3 2)y x
là:
A.
2
;
3

. B.
2
;
3

. C.
2
;
3

. D.
2
;
3

.
Câu 20: Tập xác định của hàm số
5
4 1y x
là:
A.
1
\
4
. B.
1
;
4

. C.
1
;
4

. D.
.
Câu 21: Cho
a
là số thực dương tùy ý,
1
3
2
6
.a a
a
bằng:
A.
2
3
a . B.
1
6
a . C.
a
. D.
3
2
a .
Câu 22: Đồ thị hàm số
3 1
2 5
x
y
x
có một đường tiệm cận ngang là:
A.
2
3
y
. B.
3
2
y
. C.
5
2
y
. D.
1
5
y
.
Câu 23: Cho khối lăng trụ
.ABC A B C
có thể tích bằng
54
. Thể tích của khối đa diện
ABB C C
bằng:
A.
32
. B.
36
. C.
18
. D.
48
.
Câu 24: Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
10 7f x x x
trên
2;3
bằng:
A.
48
. B.
31
. C.
16
. D.
32
.
Câu 25: Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Tải tài liệu miễn phí tại: https://vndoc.com/

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm 2020 với 40 câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án, là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 12 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 12 với đầy đủ các môn, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề thi.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán sở GD&ĐT Tây Ninh năm 2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm