Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 11 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi học kì II môn Địa lý lớp 11 có đáp án dành cho các bạn tham khảo ôn tập, hệ thống kiến thức Địa lý 11, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

Phân tích những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á.

Câu 2: (4,0 điểm)

a. Trình bày đặc điểm dân cư của khu vực Đông Nam Á. Đánh giá ảnh hưởng của dân cư đối với sự phát triển kinh tế, xã hội Đông Nam Á.

b. Nêu những chính sách trong ngành công nghiệp mà Trung Quốc thực hiện trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu:

Tổng GDP của Trung Quốc và thế giới, giai đoạn 1985 – 2010

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm 1985 1995 2010
Trung Quốc 239,0 697,6 5878,6
Thế giới 12360,0 29357,4 61880,0

a. Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới

b. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới, giai đoạn 1985 – 2010 và nhận xét.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Câu 1:

Phân tích những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á.

* Thuận lợi:

 • Khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú (đất phù sa, đất feralit...), mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi phát triển nông nghiệp nhiệt đới
 • Có lợi thế về biển, trừ nước Lào thuận lợi phát triển kinh tế biển, thương mại, hàng hải.
 • Nằm trong vành đai sinh khoáng, nhiều khoáng sản, vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí thuận lợi phát triển công nghiệp với đầy đủ nhóm ngành.
 • Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn thuận lợi phát triển khai thác, chế biến lâm sản.

* Khó khăn:

 • Có vị trí kề sát vành đai lửa Thái Bình Dương, đây là nơi hoạt động của áp thấp nhiệt đới nên chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt..
 • Diện tích rừng đang bị thu hẹp, tài nguyên bị khai thác quá mức.

Câu 2:

a. Trình bày đặc điểm dân cư của khu vực Đông Nam Á. Phân tích ảnh hưởng của dân cư tới kinh tế Đông Nam Á

* Đặc điểm

 • Số dân đông, mật độ dân số cao.
 • Gia tăng tương đối nhanh.
 • Dân số trẻ.
 • Phân bố rất không đều.

* Ảnh hưởng của dân cư tới kinh tế

 • Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.
 • Chất lượng lao động còn hạn chế, xã hội chưa thật ổn định, gây khó khăn cho tạo việc làm và phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực

b. Nêu những chính sách trong công nghiệp mà Trung Quốc thực hiện trong quá trình công nghiệp hóa đất nước:

 • Chuyển đổi nền kinh tế từ chỉ huy sang nền kinh tế thị trường
 • Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường liên doanh liên kết với nước ngoài, tạo điều kiện thu hút đầu tư của nước ngoài
 • Chú trọng đầu tư, hiện đại hóa trang thết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kĩ thuật cao vào sản xuất.
 • Thực hiên chính sách công nghiệp mới (năm 1994): tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm, đạt năng suất cao. Chú trọng phát triển công nghiệp địa phương để tận dụng thế mạnh sẵn có.

Câu 3:

a. Tính tỉ trọng

Tỉ trọng GDP của Trung Quốc và thế giới, giai đoạn 1985 – 2010

(Đơn vị: %)

Năm 1985 1995 2010
Trung Quốc 1,93 2,37 9,5
Thế giới 100 100 100

b. Vẽ biểu đồ

Vẽ biểu đồ: Tròn đảm bảo đúng, đủ, chính xác và thẩm mĩ.

(Nếu thiếu hoặc sai tên biểu đồ, chú giải …1 lỗi trừ 0,25 điểm, nếu vẽ biểu đồ khác thì không cho điểm)

Nhận xét

 • Tỉ trọng GDP của Trung Quốc ngày càng tăng(dẫn chứng)
 • GDP của Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới (dẫn chứng)
Đánh giá bài viết
18 29.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa Xem thêm