Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết có đáp án, dành cho các bạn học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức ôn tập môn Địa để chuẩn bị cho kỳ thi học kì II lớp 11 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ II sắp tới.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

1. Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Địa lí - Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là

A. Hồng Công và Thượng Hải.             B. Hồng Công và Ma Cao.

C. Hồng Công và Quảng Châu.            D. Ma Cao và Thượng Hải.

Câu 2. Địa hình chủ yếu của miền Đông Trung Quốc là

A. núi và cao nguyên xen bồn địa.          B. đồng bằng và đồi núi thấp.

C. núi cao và sơn nguyên đồ sộ.             D. núi cao và đồng bằng châu thổ.

Câu 3. Dân tộc nào sau đây chiếm số dân đông nhất ở Trung Quốc?

A. Hán.              B. Choang.              C. Tạng.               D. Hồi.

Câu 4. Gia súc nào sau đây phân bố chủ yếu ở miền Tây Trung Quốc?

A. Bò.                B. Dê.                 C. Cừu.                 D. Lợn.

Câu 5. Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

A. công cuộc đại nhảy vọt.             B. các kế hoạch 5 năm.

C. công cuộc hiện đại hóa.             D. cuộc cách mạng văn hóa.

Câu 6. Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.     B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.          D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

A. Địa hình bị chia cắt mạnh.               B. Nhiều nơi núi lan ra sát biển.

C. Nhiều đồng bằng châu thổ.              D. Có rất nhiều núi lửa và đảo.

Câu 8. Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở Đông Nam Á là

A. mở rộng xuất khẩu để thu ngoại tệ.      B. phá thế độc canh trong nông nghiệp.

C. phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.   D. nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Câu 9. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho sản lượng lúa gạo của khu vực Đông Nam Á tăng lên trong những năm gần đây?

A. Khai hoang, mở rộng diện tích lúa.          B. Áp dụng các biện pháp thâm canh.

C. Dân số tăng, nhu cầu thị trường lớn.       D. Sử dụng giống mới năng suất cao.

Câu 10. Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô của Đông Nam Á phát triển nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước.

B. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.

D. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

Câu 11. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985 - 2015

(Đơn vị: %)

Năm

1985

1995

2015

Xuất khẩu

39,3

53,5

57,6

Nhập khẩu

60,7

46,5

42,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2015?

A. Tỉ trọng xuất khẩu tăng liên tục qua các năm.

B. Tỉ trọng nhập khẩu tăng liên tục qua các năm.

C. Năm 1985 tỉ trọng xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu.

D. Năm 2015 tỉ trọng xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.

Câu 12. Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2015

(Đơn vị: Tỉ USD)

Quốc gia

Ma-lai-xi-a

Thái Lan

Xin-ga-po

Việt Nam

Xuất khẩu

210,1

272,9

516,7

173,3

Nhập khẩu

187,4

228,2

438,0

181,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2015, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.                   B. Đường.               C. Tròn.             D. Miền.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (4,0 điểm)

Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Câu 2. (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

(Đơn vị : Tỉ kwh)

Năm

2010

2012

2014

2015

Sản lượng điện

4207

4988

5650

5811

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng điện của Trung Quốc giai đoạn 2010 - 2015.

b. Nhận xét về sản lượng điện của Trung Quốc trong giai đoạn trên.

===== Hết =====

2. Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Địa 11

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

B

A

C

C

B

D

A

B

C

A

A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1. (4,0 điểm) Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

* Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á

- Thuận lợi:

+ Khí hậu nóng ẩm, tài nguyên đất phong phú và màu mỡ (nhất là đất đỏ badan và đất phù sa), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

+ Đông Nam Á có lợi thế về biển (trừ Lào), thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải.

+ Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản là nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

+ Diện tích lớn rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.

- Khó khăn:

+ Thiên tai thường xuyên xảy ra: bão, lũ lụt, động đất, thậm chí còn chịu cả thảm họa sóng thần…

+ Diện tích rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng, nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt…

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

* Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

- Mỗi nước trong khu vực đã chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định mà nguyên nhân là do: các vấn đề sắc tộc - tôn giáo và các thế lực bên ngoài… nên nhận thấy sự cần thiết phải ổn định để phát triển

- Có sự tranh chấp, phức tạp về biên giới, đảo, vùng biển do nhiều nguyên nhân nên đòi hỏi cần phải ổn định để phát triển. Sự ổn định trong khu vực sẽ không tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực…

0.5

0.5

Câu 2. (3,0 điểm)

a) Vẽ biểu đồ

- Vẽ đúng dạng.

- Đảm bảo chính xác, có đủ tên, chú giải, số liệu.

2.0

b. Nhận xét

- Sản lượng điện lớn (d/c).

- Sản lượng điện tăng liên tục (d/c).

0.5

0.5

Tổng I + II = 10.0 điểm

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được đề thi gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm thep. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý 11. Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục Ngữ văn 11, Toán 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 770
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa Xem thêm