Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Điền tiếp thời gian hoặc sự kiện lịch sử vào chỗ … trong bảng sau cho đúng: (1đ)

Câu 2: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ)

1. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký vào thời gian:
A. 7/5/1954
B. 21/7/1954
C. 8/5/1954
D. 10/10/1954

2. Địa phương diễn ra “Đồng khởi” tiêu biểu nhất là:
A. Trà Bồng - Quảng Ngãi
B. Mỏ Cày - Bến Tre
C. Bắc Ái – Ninh Thuận
D. Sài Gòn

3. Chiến thắng Vạn Tường vào năm:
A. 1964
B. 1966
C. 1965
D. 1967

4. Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên ta tập trung chủ lực đánh vào:
A. Plây cu
B. Buôn Ma Thuột
C. Đắc Lắc
D. Kon Tum

Câu 3. Điền từ vào chỗ … cho đúng nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ (1đ)

Các nước tham dự hội nghị cam kết…………các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là……………, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn…………… Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn lập lại………………… trên toàn Đông Dương.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 4: Vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị là chủ yếu (1đ)

Câu 5: Tóm tắt diễn biến phong trào “Đồng khởi”. Nêu ý nghĩa của phong trào này? (2,5đ)

Câu 6: Vì sao Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thø nhÊt (1965-1968)? Nhân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ như thế nào? (3,5đ )

Đánh giá bài viết
27 4.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm