Đề KSCL đầu năm môn Địa lý 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn

Trang 1/9 - đề thi 483
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
CHO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020
Môn: Địa 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 483
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên t sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: V trí của khu vực Đông Nam Á gần như nằm trọn vẹn trong khu vực khí hậu nào?
A. Khu vực k hậu ôn đới lạnh. B. Khu vực nội chí tuyến gió a.
C. Vành đai khí hậu ôn hòa. D. Khu vực ôn đới hải dương ấm áp.
Câu 2: cấu giá trị sản xuất công nghiệp Hoa thay đổi theo hướng
A. Tăng tỉ trọng ngành khai thác ngành chế biến.
B. Giảm ngành truyền thống, tăng ngành hiện đại.
C. Giảm tỉ trọng ngành hiện đại, tăng tỉ trọng ngành truyền thống.
D. Giảm tỉ trọng ngành chế biến, tăng tỉ trọng ngành khai thác.
Câu 3: Cho bảng số liệu:
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI) CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
Quốc gia
Năm
Nhật Bản
Hàn Quốc
Trung Quốc
Việt Nam
2014
0,891
0,898
0,727
0,666
2015
0,903
0,901
0,738
0,683
(Nguồn: niên giám thống Việt Nam năm 2016. NXB thống năm 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chỉ số phát triển
con người của một số quốc gia năm 2014 2015?
A. Nhật Bản tăng ít hơn Trung Quốc. B. Việt Nam tăng nhiều nhất.
C. Trung Quốc tăng nhiều hơn Hàn Quốc. D. Hàn Quốc ng ít nhất.
Câu 4: Cho biểu đồ sau:
Trang 2/9 - đề thi 483
Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004
Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-
2004?
A. Nhìn chung, g trị xuất khẩu xu hướng tăng.
B. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu.
C. Cán cân xuất nhập khẩu các năm luôn dương, Nhật Bản nước xuất siêu.
D. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.
Câu 5: Các đồng bằng Đông Nam Á hải đảo màu mỡ,
A. Được con người cải tạo hợp lí. B. Sản phẩm phong hóa từ dung nham núi lửa.
C. lớp phủ thực vật phong phú. D. Được p sa của các con sông bồi đắp.
Câu 6: Yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế- hội vững chắc mỗi quốc gia
cũng như khu vực Đông Nam Á
A. Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên
B. Tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực
C. Hạn chế gia tăng dân s
D. Thu hút nhiều vốn đầu nước ngoài
Câu 7: Quốc gia số dân đông nhất Đông Nam Á
A. Việt Nam. B. Phi-lip-pin. C. Thái Lan. D. In-đô-nê-xia.
Câu 8: Cho bảng số liệu: Số khách du lịch chi tiêu của khách du lịch một số khu vực
châu Á năm 2003
Khu vực
Số khách du lịch đến
(nghìn lượt người)
Chi tiêu của khách du lịch
(triệu USD)
Trang 3/9 - đề thi 483
Đông Á
67230
70594
Đông Nam Á
38468
18356
Tây Nam Á
41394
18419
Nhận xét nào sau đây không đúng về số khách du lịch chi tiêu của khách du lịch một
số khu vực châu Á năm 2003:
A. Đông Nam Á chi tiêu của khách du lịch lớn thứ hai.
B. Số khách chi tiêu của Tây Nam Á lớn hơn Đông Nam Á.
C. Bình quân chi tiêu của khách du lịch Tây Nam Á lớn nhất.
D. Số khách chi tiêu của khách du lịch Đông Á lớn nhất.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng về ASEAN sau hơn 50 năm phát triển?
A. Kinh tế các nước tăng trưởng còn thấp. B. Bộ mặt nhiều quốc gia thay đổi nhanh.
C. Đời sống của nhân dân được cải thiện. D. Phát triển các nước còn chênh lệch.
Câu 10: Cho biểu đồ:
Nhận xét nào sau đây không đúng? Qua biểu đồ ta thấy:
A. Dân số Nhật Bản xu hướng già hóa.
B. Tỉ l người từ 0-14 tuổi luôn lớn hơn người từ 65 tuổi trở lên.
C. Tỉ l người g liên tục tăng.
D. Người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn nhất.
Câu 11: Mục tiêu khái quát các nước ASEAN cần đạt được?

Đề KSCL đầu năm môn Địa lý 12

Đề KSCL đầu năm môn Địa lý 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn gồm 40 câu trắc nghiệm lý thuyết bám sát chương trình Địa lý 12, giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức.

Đề tổng hợp những câu hỏi đa dạng và trọng tâm không quá khó để các em dễ dàng làm bài. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Để đạt kết quả cao các em có thể tham khảo thêm các Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL đầu năm môn Địa lý 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập. Mời các em xem thêm những tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 12, Trắc nghiệm Hóa học 12, Trắc nghiệm Sinh học 12,...

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Xem thêm