Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 3
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1.
Tính nhanh:
a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31
b) 32 15 + 18 5 + 20
Bài 2.
Tìm x:
a) x = 35 17
b) x + 5 17 = 35
Bài 3.
Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.
Hãy viết các số hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ s đã cho.
Bài 4.
Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ
46?
Bài 5.
Điền số giống nhau o chỗ chấm sao cho:
a) …… +….. +….. + = 60
b) …….+….. +…… ….. = 60
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 3:
Bài 1.
a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31
= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)
= 40 + 20 + 40 = 100
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) 32 15 + 18 5 + 20
= (32 + 18) + (20 15 5)
= 50 + 0
= 50
Bài 2.
a) x = 35 17
x = 35 17
x = 18
b) x + 5 17 = 35
x = 35 5 +17
x = 47
Bài 3.
Các số hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:
22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.
Bài 4.
Tuổi của mẹ Lan :
46 6 = 40 (tuổi)
Tuổi của Lan là:
40 25 = 15 (tuổi)
Đáp số: 15 tuổi
Bài 5.
a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60 b) 30 + 30 + 30 30 = 60
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 3

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 3 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2 - Đề 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 4

Đánh giá bài viết
1 3.312
Toán lớp 2 Xem thêm