Tin Le Vo Ngoc Toán học Lớp 5

Đề thi 5

an mua 6 ly trà sữa với giá 15 000 đồng 1 ly vừa hết số tiền đang có . Hỏi cũng với số tiền đó , nếu an mua ly trà sữa với giá 10 000 đồng 1 ly thì an mua được nhiều hơn bao nhiêu ly trà sữa ( đề thi lớp 5 )

Toán học Xem thêm