Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Sinh học THPT năm 2018 - 2019 có đáp án

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYN HSG CP TNH BẬC THPT NĂM 2019
Thi gian làm bài: 180 phút
(Không k thời gian phát đề)
Đề thi gm có 03 trang
PHN I. SINH HC T BÀO
Câu 1:
a. Trong s nhng nhận định dưới đây, nhận định nào đúng hoặc sai? Hãy gii thích ngn gn.
1. cơ thể người, tế bào ti th là tế bào có cha nhiu nhân.
2. Tt c mi vi khuẩn đều có lp màng nhy.
3. Khi tế bào thiếu peroxixom thì tế bào s chết.
4. Trong màng sinh chất, có các “dấu chuẩn” là lipoprotein đặc trưng cho tng loi tế bào.
5. Mt s enzim có tính chuyên hóa cao là ch xúc tác trên một cơ chất nhất đnh.
b. Nêu đặc điểm ging nhau và khác nhau gia màng tế bào ca thc vật và động vt. Cho biết những đặc
điểm vừa nêu trên có ý nghĩa gì?
Câu 2:
Trong gi thc hành môn Sinh hc, ba bn hc sinh lớp 10A1 là An, Bình, Hoa đã được cô giáo hướng
dn tiến hành mt s thí nghim như sau:
- Bn An: Ct 1 miếng khoai tây cho vào môi trường 1 có chứa nước ct.
- Bn Bình: Ct 1 miếng khoai tây cho vào môi trường 2 có cha sn dung dch muối ưu trương.
- Bn Hoa: Ct 1 miếng khoai tây cho vào môi trường 3 cha sn dung dch muối đẳng trương.
Khi tiến hành thí nghiệm đều ct các miếng khoai tây có kích thước bng nhau. Bng kiến thức đã học, hãy
d đoán hiện tượng có th xy ra tng thí nghim ca An, Bình, Hoa và gii thích?
Câu 3:
Hp chất cao năng ATP (adenozin triphotphat) đưc sn sinh
ra qua quá trình chuyn hóa vt chất, được s dng trong các
hoạt động sng ca tế bào. Người ta nói ATP là “đồng tiền năng
ợng” của tế bào.
a. sao lại nói ATP “đồng tiền năng lượng” của tế bào?
b. tế bào thc vật, ATP được tng hp nhng bào quan
nào? Nêu s khác nhau v nguồn năng lượng tng hp và mc
đích sử dng ATP các bào quan đó?
PHN II. VI SINH VT HC
Câu 4:
Tryptophan là mt acid amin có công thc là C
11
H
12
N
2
O
2
, không có mùi và là mt acid amin không thay
thế được. mt thành phn mt trong hu hết các loi thc phẩm protein. Để kim nghim thc
phẩm có tryptophan hay không, người ta th ng E.Coli tryptophan âm để thc nghim. Gii thích ti sao?
Câu 5:
a. Cho huyn phù Bacillus subtilis (trc khun c khô) vào môi trường có lizozim và được đường hóa 2
mol/l. Các vi khun có th nhiễm phage được không? Gii thích.
MÃ ĐỀ 001
b. Cho các loại virut như sau: virut viêm gam B, virut cúm, virut đậu mùa, virut viêm não Nht Bn,
virut st xut huyết Dengi, virut hecpet. Da vào thành phn lõi axit nucleic, hãy phân bit các virut trên vào
hai nhóm virut AND và virut ARN? T đó, đề xut các bin pháp phòng tránh các bnh do virut gây nên cho
con người?
Câu 6: Hãy gii thích các hiện tượng sau:
a. Mt s phago T ch có th lây nhim vi khun E.Coli.
b. Muỗi đốt người gây nên bnh viêm não Nht Bản nhưng khi đốt sang người lành thì không gây bnh.
PHN III. SINH LÍ THC VT
Câu 7:
a. Để thích nghi tn ti với điều kiện môi trường sng khô hn, các loài thc vt CAM din ra quá
trình đồng hóa cacbon như thế nào?
b. Gi s trong trường hợp khi môi trường đầy đủ CO
2
và nghèo CO
2
thì hoạt động ca enzim Ribulose
1,5 bisphosphate (RubisCo) s như thế nào?
Câu 8:
Hãy điền ni dung vào các ô trống dưới đây đ th hin s khác nhau gia hai hình thc hô hp hiếu khí
và hô hp k khí:
Đặc điểm so sánh
Hô hp hiếu khí
Hô hp k khí
Điu kin xy ra
Cht tham gia
Sn phm
Năng lượng thu
được cho 1 cht
tham gia
PHẦN IV. SINH LÍ ĐỘNG VT
Câu 9:
a. Tim được to thành t các cơ tim. Tính hưng phấn là mt trong những đặc tính sinh lí quan trng ca
cơ tim. Vậy, tính hưng phấn của cơ tim tuân theo quy luật gì? Gii thích.
b. Chu kì tim là mt ln co và dãn ca tim. người trưởng thành, nhp đập ca tim là 75 ln/ phút. Hãy
gii thích con s y? Nếu gi s một người b h van tim thì nhp tim huyết áp thay đổi như thế nào?
Người này có nguy cơ cao mắc bnh nào? Vì sao?
Câu 10:
PHN V. DI TRUYN HC
Câu 11:
1. Nuôi 6 vi khun (mi vi khun ch cha 1 ADN và ADN được cu to t các nucleotit có N
15
) vào
môi trường nuôi ch có N
14
. Sau mt thi gian nuôi cấy, người ta thu ly toàn b các vi khun, phá màng tế
bào ca chúng và thu ly các phân t ADN (quá trình phá màng không làm đứt gãy ADN). Trong các phân
t ADN này, loi ADN có N
15
chiếm t l 6,25%. S ng tế bào vi khun b phá màng là bao nhiêu?
2. phép lai ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbddEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cp NST mang
cp gen Aa 25% s tế bào không phân li trong gim phân I, gim phân II din ra bình thường, các cp NST
khác phân li bình thường. Trong quá trình gim phân của cơ thể cái, cp NST mang cp gen Ee 8% s tế
bào không phân li trong gim phân I, gim phân II diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, s hp t đột biến
chiếm t l bao nhiêu?
12:
1. Mt loài thc vt b NST lưỡng bi 2n = 6. Trên mi cp NST ch xét 1 gen 2 alen lần t
A,a; B, b; E, E. Gi s do quá trình đột biến xảy ra, trong loài đã xuất hin dng th ba tương ứng vi các cp
NST. Theo lý thuyết, hãy tính:
a. Tng s kiểu gen đột biến dng th ba trong loài trên.
b. loài này, cây mang kiu hình tri v c 3 tính trng có s kiu gen là bao nhiêu?
2. 1 loài động vt, mỗi gen quy định 1 tính trng, các alen tri là tri hoàn toàn.
Cho phép lai P: ♀
𝐴𝐵
𝑎𝑏
X
D
X
d
× ♂
𝐴𝐵
𝑎𝑏
X
D
Y to ra F1 có kiu hình cái mang 3 tính trng tri chiếm t l 27%.
Biết rằng không có đột biến phát sinh, hoạt động ca nhim sc th trong quá trình gim phân din ra bình
thường. Tính t l kiu hình tri v 2 trong 3 tính trng thế h F
1
?
----------Hết----------
H và tên thí sinh:…………………………………………..………. S báo danh:………………
Ch ký giám th 1:…………………….. Ch ký giám th 2:…………………….

Đề thi chọn HSG Sinh học THPT năm học 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Sinh học THPT năm 2018 - 2019 có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Sinh học THPT năm 2018 - 2019 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 2.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm