Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Cụm Gia Bình - Lương Tài Phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018 - 2019

1 147
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/7 - Mã đề thi 888
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
CỤM GIA BÌNH LƯƠNG TÀI
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI
Môn thi: Toán
Ngày thi: 23 tháng 12 năm 2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
đề thi 888
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Một phân xưởng hai máy đặc chủng
1 2
,M M
sản xuất hai loại sản phẩm hiệu
;I II
. Một tấn
sản phẩm loại
I
lãi
2
triệu đồng, một tấn sản phẩm loại
II
lãi
1,6
triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn
sản phẩm loại
I
phải dùng máy
1
M
trong
giờ y
2
M
trong
1
giờ. Muốn sản xuất một tấn sản
phẩm loại
II
phải dùng máy
1
M
trong
1
giờ máy
2
M
trong
1
. giờ. Một máy không thể dùng để sản
xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy
1
M
làm việc không quá
6
giờ trong một ngày, máy
2
M
một ngày
chỉ làm việc không quá
4
giờ. Tổng số tiền lãi là lớn nhất có thể đạt đượclà.
A.
4,0
triệu. B.
7, 2
triệu. C.
6,8
triệu. D.
5,7
triệu.
Câu 2: Cho m số đa thức bậc ba
y f x
liên tục trên
có đồ thị như hình vẽ. Với
m
tham s
thực bất kì thuộc đoạn
0;2
, phương trình
3 2 2
3
2 2019 2
2
f x x x m m
có bao nhiêu nghiệm thực
phân biệt?
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
.
Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
cho đường tròn
2 2
: 1 2 4C x y
. Ảnh của đường
tròn
C
qua phép vị tự tâm
1;2I
tỉ số
2k
là:
A.
2 2
: 1 2 16C x y
. B.
2 2
: 1 2 1C x y
.
C.
2 2
: 1 2 16C x y
. D.
2 2
: 2 4 16C x y
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
đồ thị của hàm số
y f x
được cho như hình bên. m số
2
2 2y f x x
nghịch biến trên khoảng
A.
3; 2
. B.
2; 1
. C.
1; 0
. D.
0; 2
.
Câu 5: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có đạo hàm
2 5
3
1 2 3
4
x x x
f x
x
. Hỏi hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
4
. B.
2
. C.
. D.
1
.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/7 - Mã đề thi 888
O
x
y
2
- 2
2
2
Câu 6: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ bên:
Tìm số điểm cực trị của hàm số
6 8
f x f x
y
.
A.
4
. B.
. C.
. D.
2
.
Câu 7: Cho hàm số
3 2
6 9y x x x
có đồ thị như Hình
1
, Đồ thị Hình
2
là hàm số nào dưới đây
A.
3 2
6 9y x x x
B.
3 2
6 9y x x x
C.
3
2
6 9y x x x
D.
3 2
6 9y x x x
Câu 8: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O
. Mặt phẳng
P
qua trung điểm
SO
và song song với
BD
cắt
,SA SC
lần lượt tại
,M N
. Biết
2
3
SM
SA
. Tính
SN
SC
.
A.
2
5
. B.
3
2
. C.
1
2
. D.
2
3
.
Câu 9: Cực tiểu của hàm số
4 3
4 3
x x
y
bằng
A.
1
12
. B.
3
4
. C.
3
4
. D.
0
.
Câu 10: Cho
ABC
có trọng tâm
G
M
là trung điểm
BC
. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
3.MA MB MC MG
. B.
AB AC AM
 
.
C.
0GA GB GC
. D.
6.AB AC GM
 
.
Câu 11: Biết
;m a b
thì bất phương trình
2
2 2 3 0x mx m
tập nghiệm chứa
1;4
. Tính
6S a b
.
A.
17S
. B.
3S
. C.
13
6
S
. D.
20S
.
Câu 12: Biết phương trình
2
2 5 2 1x x x
có một nghiệm
2
a b
x
với
,a b
. Tính
S a b
.
A.
2S
. B.
8S
. C.
3S
. D.
10S
.
Câu 13: Cho khai triển
2019
2 2 4038
0 1 2 4038
1 ...x x a a x a x a x
.
Tính
0 1 2 4038
...S a a a a
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/7 - Mã đề thi 888
A.
1S
. B.
4038
3S
. C.
0S
. D.
2019
3S
.
Câu 14: Tìm giá trị của
m
để
1
1 1
lim 2
1
x
mx m
x
.
A.
4m
. B.
2m
. C.
0m
. D.
4m
.
Câu 15: Cho dãy số
n
u
thỏa mãn
1
*
1
1
1 3
2 2
n n
u
n
n
u u
n n
. Tính
2018
u
.
A.
2018
2019
2018
u
. B.
2018
6053
2019
u
. C.
2018
2018
2019
u
. D.
2018
3029
6053
u
.
Câu 16: Cho hàm số
3 2
( ) , , , , 0y f x ax bx cx d a b c d a
có đồ thị là
C
. Biết rằng đồ thị
C
đi qua gốc tọa độ và đồ thị hàm số
'( )y f x
cho bởi hình vẽ bên. Tính giá trị
(4) (2)H f f
?
A.
64H
. B.
51H
. C.
45H
. D.
58H
.
Câu 17: S nghiệm của phương trình
2
sin .sin 2 2sin .cos sin cos
3 cos 2
sin cos
x x x x x x
x
x x
trong khoảng
;
là:
A.
2
.
B.
.
C.
.
D.
4
.
Câu 18: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình vẽ.
.
Cho các mệnh đề sau:
I. Phương trình
f x m
có hai nghiệm phân biệt khi
0.m
II. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 2
.
III. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2; 
.
IV. Hàm số đồng biến trên
;5
.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
A.
2
. B.
4
. C.
. D.
1
.
Câu 19: Cho hàm số
y f x
xác định đạo hàm cấp một cấp hai trên
;a b
0
; .x a b
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Nếu
0
0f x
0
0f x
thì
0
x
là điểm cực tiểu của hàm số
y f x
.
B. Nếu
0
0f x
0
0f x
thì
0
x
không là điểm cực trị của hàm số
y f x
.

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Cụm Gia Bình - Lương Tài năm 2018

Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Cụm Gia Bình - Lương Tài Phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018 - 2019 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

..............................................................

Ngoài Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Cụm Gia Bình - Lương Tài Phòng GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018 - 2019 , các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 147
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm