Đề thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Sơn Châu năm 2017 - 2018

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

VnDoc.com xin giới thiệu đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non Sơn Châu năm 2017 - 2018 có cấu trúc gồm 2 phần thi: Phần trắc nghiệm và phần tự luận giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp trường.

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CHÂU

ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI MẦM NON CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2017-2018

(Thời gian làm bài 120 phút)

PHẦN THI TỰ LUẬN: (15 điểm)

Câu 1: Đồng chí hãy cho biết những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 28/2016/BGD&ĐT, ngày 31/12/2016 của Bộ GD&ĐT (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)?. Trong thực hiện chương trình GDMN Theo Thông tư 28/2016 cần lưu ý những điều gì? (6 điểm)

Câu 2. Đồng chí hãy soạn 1 giáo án Hoạt động học theo độ tuổi đồng chí phụ trách có vận dụng lấy trẻ làm trung tâm? (5 điểm)

Câu 3. Để đánh giá trẻ theo giai đoạn cần sử dụng phương pháp, thời điểm và căn cứ đánh giá nào? Đồng chí hãy đánh giá trẻ một ngày tại nhóm lớp mình phụ trách? (4 điểm)

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Đánh giá trẻ hàng ngày qua những nội dung nào?(1 điểm)

a. Tình trạng sức khỏe của trẻ; Trạng thái cảm xúc và những khả năng của trẻ; Kiến thức và kỹ năng của trẻ.

b. Tình trạng sức khỏe của trẻ; Trạng thái cảm xúc thái và hành vi của trẻ; Kiến thức, kỹ năng của trẻ.

c. Tình trạng sức khỏe của trẻ; Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi; Kiến thức và kỹ năng của trẻ.

Câu 2: Theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế BDTX giáo viên phải thực hiện tổng thời lượng BDTX là bao nhiêu tiết/năm học?(0,5 điểm)

a. Tổng thời lượng 60 tiết

b. Tổng thời lượng 120 tiết

c. Tổng thời lượng 90 tiết

Câu 3. Tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động gồm? (1 điểm)

a. Môi trường vật chất, môi trường xã hội, môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng nhóm/lớp, môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời.

b. Mô trường vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng nhóm/lớp, môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời.

c. Môi trường vật chất (môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng nhóm/lớp, môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời), môi trường xã hội.

Câu 4. Theo quy định tại chương trình giáo dục mầm non đối với trẻ mẫu giáo có những loại đánh giá nào? (0,5 điểm)

a. Đánh giá trẻ hàng ngày, Đánh giá trẻ cuối chủ đề và theo giai đoạn.

b. Đánh giá trẻ hàng ngày, Đánh giá trẻ cuối độ tuổi và theo giai đoạn.

c. Đánh giá trẻ hàng ngày, Đánh giá trẻ theo giai đoạn

Câu 5. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân được thực hiện trên mấy loại biểu đồ? (0,5 điểm)

a. 1 biểu đồ

b. 2 biểu đồ

c. 3 biểu đồ

Câu 6. Đồng chí hãy cho biết mục đích của việc đánh giá trẻ hàng ngày? (0,5 điểm)

a. Đánh giá những diễn biến tâm- sinh lý của trẻ hàng ngày trong các hoạt động, nhằm phát hiện những biểu hiện tích cực hoặc tiêu cực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục.

b. Đánh giá kết quả các hoạt động học tập của trẻ, nhằm phát hiện những biểu hiện tích cực hoặc tiêu cực để kịp thời điều chỉnh mục tiêu giáo dục.

c. Đánh giá kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày.

Câu 7. Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử trẻ mầm non có những mục tiêu nào sau đây? (1 điểm)

a. Nắm được các vấn đề cơ bản về đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non; Có ý thức tự học tập bồi dưỡng để nâng cao đạo đức của người giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non.

b. Nắm được các vấn đề cơ bản về đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non; Giáo viên có hành vi đạo đức phù hợp trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non; Có ý thức tự học tập bồi dưỡng để nâng cao đạo đức của người giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non.

c. Giáo viên có hành vi đạo đức phù hợp trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non; Có ý thức tự học tập bồi dưỡng để nâng cao đạo đức của người giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non.

Ngoài ra các thầy cô cũng có thể tham khảo một số đề thi năm giáo viên dạy giỏi năm 2016 - 2017 để nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi năm nay.

Đánh giá bài viết
7 12.220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu hay cho trẻ Xem thêm