Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

S GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI T
ĐỀ THI GIA HC K I KHI 10
NĂM HỌC 2018--2019
Môn thi: Ng Văn
Ngày thi: 25 tháng 10 năm 2018
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thời gian giao đề)
I. Phần Đọc hiu (3.0 điểm)
Đọc đoạn thơ và thực hin các yêu cu:
- Con yêu m bng ông tri
Rng lm không bao gi hết
-Thế thì làm sao con biết
Là tri những đâu đâu
Tri rt rng li rt cao
M mong, bao gi con ti!
- Con yêu m bng Hà Ni
Để nh m con đi tìm
T ph này đến ph kia
Con s gặp ngay được m
- Hà Ni còn là rng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào nhng ph này ph kia
Gp m làm sao gp hết[…]
Tính m c hay là nh
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu m bằng cái đó
- À m ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
M ra là con thy ngay
Con yêu m bng con dế!
(Con yêu m- Xuân Qunh)
Câu 1: Xác định phương thức biu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Đoạn thơ thể hin nhng so sánh hn nhiên của đứa tr. Ch ra những so sánh đó.
Câu 3: Anh/ch nhn thy nhng v đẹp gì người con trong đoạn văn bản?
Câu 4: Viết đoạn văn (khong 10 dòng) v giá tr ca tình mu t trong đời sng mi con
ngưi.
II. Phần Làm văn (7.0 điểm)
Bng s ởng tượng ca mình, anh/ch hãy hóa thân vào nhân vt Rùa Vàng k li
theo ngôi th nht hai ln gặp An Dương Vương trên đt Âu Lc. T đó, nhn xét v vai
trò ca nhng yếu t ởng tượng, hư cấu trong truyn thuyết.
-------------------------Hết--------------------------
Thí sinh không s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm
H và tên thí sinh:…………………………..………Số báo danh…………………………
S GD&ĐT BẮC NINH
TRƯNG THPT LÝ THÁI T
NG DN CHM Đ THI GIA HC K I KHI 10
NĂM HC 2018-2019
Môn thi: Ng n
Phn
Ni dung
Đim
I
ĐỌC HIU
3,0
Phương thức biểu đạt: phương thức biu cm
0,5
Nhng so sánh hn nhiên của đa tr: tình yêu m bằng/(như) ông
trời… Hà Nội… con dế.
0,5
Người con trong đoạn thơ đã thể hin v đẹp trong suy nghĩ và tình
cm:
+ Suy nghĩ đặc bit khi th hin tình cm dành cho m: chn
những điều to ln nhất để so sánh nhng th nh bé( trong suy
nghĩ ca con) không th bao cha hết tình cm dành cho m, song
những điều đó lớn qthì cũng khó đạt ti thế cu ch mun
lúc nào cũng bên m nên so sánh ng nghĩnh cuối bài“con u
m bng con dế”.
+ Tình cm cao quý, trong sáng, hn nhiên qua cái nhìn tr thơ,
qua cách diễn đạt đơn giản, d hiểu mà đi sâu vào lòng người.
1,0
Học sinh có thể có những suy ngriêng song cần kiến giải hợp lý.
Có thể tham khảo các ý sau:
- Tình mẫu tử( cùng tình phụ tử) tình cảm đẹp, thiêng liêng nhất
trong cuộc đời mỗi con người
- tình cảm đầu tiên con người được tiếp xúc, đi cùng đến hết
cuộc đời, giúp con người vượt qua những trở ngại cuộc sống,khơi
dậy những giá trị cao cả, giúp con người trưởng thành.
- Biết và thấu hiểu tình mẫu tử giúp con người sống tốt, có ý nghĩa.
1,0
II
LÀM VĂN
Bng s ởng tượng ca mình, anh/ch hãy hóa thân vào
nhân vt Rùa Vàng k li theo ngôi th nht hai ln gp An
Dương Vương trên đất Âu Lc. T đó, nhn xét v vai trò ca
nhng yếu t ởng tượng, hư cấu trong truyn thuyết.
7,0
a. Bài viết đảm bảo đúng trọng tâm yêu cầu đề, xác định đúng ngôi
t s (ngôi th nht, nhân vt Rùa Vàng t k). Nhn xét ngn gn
vai trò ca nhng yếu t ởng tượng, cấu trong truyn thuyết,
kết cu 3 phần đúng theo yêu cầu v bài viết làm văn.
0,5
b. M bài, kết bài đúng yêu cầu đề, có sức tưởng tượng phong phú,
tích cc, lời văn kể sinh động hp dn
0,5
------------------Hết----------------
c. Đảm bo trn thuật đủ đúng diễn biến hai ln gặp An Dương
Vương trên đất Âu Lc ca Rùa Vàng. C thế:
- Hình dung khung cnh din ra s vic, thi gian không gian
ca cuc gp g giữa Rùa Vàng và An Dương Vương.
- Tái hin din biến các s vic và các chi tiết tiêu biu:
+ a Vàng xut hin t phương đông như li báo ca c già,
được An Dương Vương đón vào thành, giúp nhà vua xây thành,
cho vut làm ly n thn.
+ Rùa Vàng hin ra sau li cu cu của An Dương Vương, chỉ
M Châu là giặc, đưa nhà vua đi xuống bin
- Chn cách k phù hp nht:
+ Nhp thân vào Rùa Vàng, k ngôi th nhất, xưng “tôi”
hoc “ta”.
+ Tưởng tượng nhng yếu t cấu phù hp vi câu chuyn
và ch đề ca truyn.
+ Li k phi t nhiên, yếu t biu cảm, được th hin qua
cách miêu t nhân vt, cnh vật…qua cách lng cảm xúc, ý nghĩ
của người k (như suy nghĩ ca Rùa Vàng khi thét ln kết ti M
Châu…
- Nhn xét vai trò ca nhng yếu t ởng tượng, cấu trong
truyn thuyết:
+ Thiêng hóa s kin và nhân vt lch s.
+ Khiến truyn thuyết sinh động, hp dn.
+ Góp phn lí giải, tô đậm lch s theo mong mun ca nhân dân.
5,0
0,5
3,0
0,5
1,0
d. Chính t, dùng từ, đặt câu: Đảm bo chun chính t ng pháp
ca câu, ng nghĩa tiếng Vit.
0,5
e. Sáng to: cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến gii mi m
v ni dung hoc ngh thuật đoạn trích.
0,5
TỔNG ĐIỂM
10,0

Đề thi giữa học kì 1 Ngữ văn 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi giữa học kì 1 Ngữ văn 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.530
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm