Đề thi KSCL môn Sinh học 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ SINH - TD
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Sinh 10 (Lớp 10 Sinh)
Thi gian làm bài: 150 phút (không k thi gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm)
1. Nếu phun chất diệt cỏ parapuat sẽ ngăn vận chuyển e từ chất nhận e cấp (aquinon
chlorophyl) đến FeS PSI trong pha sáng của quang hợp. Hậu quả xy ra đi vi chui vn
chuyển e và với cây khi bị phun chất này như thế nào?
2. Một số vi khuẩn sống được trong điều kiện môi trường kiềm (pH = 10) duy trì được môi
trường nội bào trung tính (pH = 7).
a. Tại sao các vi khuẩn này không thể tận dụng sự chênh lệch về nồng độ ion H
+
giữa hai bên
màng tế bào cho ATP synthase tổng hợp ATP ? Giải thích.
b. Về thuyết, thể thay đổi cơ chế hoạt động của rotor, trục bên trong và núm xúc tác trong
ATP synthase (Hình dưới đây) như thế nào để tổng hợp được ATP ? Giải thích.
Câu 2 (2,0 điểm)
1. Trong quá trình hấp hiếu khí của tế bào nhân thực, ATP đã được tạo ra ở những giai đoạn
nào? Giai đoạn nào tạo nhiều ATP nhất? Trình bày cơ chế tạo ATP ở giai đoạn đó.
2. Thế nào là hoá thm? Trong tế bào cơ chế hoá thm din ra 2 o quan. Đó những o
quan nào? Cơ chế hoá thẩm diễn ra ở 2 bào quan này khác nhau như thế nào?
Câu 3 (2,0 điểm)
1. Nêu sự khác biệt giữa các cơ chế chất truyền tin thứ hai và cơ chế hoạt hóa gen.
2. Trong thí nghiệm nhận biết tinh bột, lấy 5ml dung dịch hồ tinh bột 1% cho vào ống nghiệm và
cho vào đó vài giọt thuốc thử lugol thì dung dịch chuyển màu xanh đen. Đun ống nghiệm trên
ngọn lửa đèn cồn đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn, khi để nguội về nhiệt độ phòng lại xuất
hiện màu xanh đen. Lặp lại thí nghiệm 4 đến 5 lần thì dung dịch mất màu hoàn toàn.
a. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
b. Chứng minh cho giải thích trên bằng thực nghiệm?
Câu 4 (2,0 điểm)
1. Trong chu trình Canvin:
a. Khi tắt ánh sáng: một chất tăng, một chất giảm. Đó là những chất nào? Giải thích?
b. Khi giảm nồng độ CO2: Một chất tăng, một chất giảm. Đó là những chất nào?Giải thích?
2. Nếu chỉ có chất ức chế và cơ chất cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim, thì làm thế nào
để nhận biết 1 enzim bị ức chế bởi chất ức chế cạnh tranh hay không cạnh tranh?
Câu 5 (2,0 điểm)
1. Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin
những ưu thế gì so với phương thức khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép?
2. Các bào quan trong tế bào chất của tế o tham gia quá trình tổng hợp và sửa đổi enzym thủy
phân trong lyzoxom như thế nào?
-----------------------------------Hết-------------------------------------------
(Thí sinh không được s dng tài liu, giáo th không gii thích gì thêm)

Đề thi KSCL môn Sinh học 10 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi KSCL môn Sinh học 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm