Đề thi KSCL môn Địa lý 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

TRƯNG THPT CHUYÊN BC NINH
T TNG HP
ĐỀ KIM TRA HÈ NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: ĐỊA (Lớp 10 Địa)
Thi gian làm bài: 150 phút
Ngày thi 22/8/2017
Câu I (3,0 điểm)
1. Ti sao trên Trái Đt có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa?
2. Thi gian chiếu sáng trong ngày t xích đạo v hai cực thay đổi như thế nào trong
ngày 22/6. Gii tthích ti sao li có hiện tượng như vậy?
Câu II (4,0 điểm)
1. Tại sao hang động caxtơ thường được hình thành vùng nhit đi m gió mùa còn
sa mc li đưc hình thành vùng khí hu khô nóng?
2. V hình th hin hiện tượng chuyển động biu kiến hàng năm ca Mt Tri gia hai
chí tuyến. Da vào kiến thc đã hc và hình v, trình bày và gii thích hiện tưng.
Câu III (4,0 điểm)
1. Dựa vào các hình ngày và đêm theo vĩ độ dưới đây
HÌNH A HÌNH B
- Các hình A, B thuc bán cu nào ? vì sao ?
- Các hình A, B phù hợp các vĩ độo ? vì sao ?
2. Ti sao nói vùng tiếp xúc ca các mng kiến to là nhng vùng bt n ?
u IV (4,0 đim)
1. Phân tích tác động ca các nhân t ngoi lc: nhiệt độ, nước đến địa hình b mặt Trái Đt.
2. Phân bit ni lc vi ngoi lc. Lc nào có vai trò lớn hơn đối vi s hình thành các dng
địa hình trên b mặt Trái Đất? Ti sao?
u V (5,0 đim)
1. Cho bng s liu:
SẢN LƯỢNG THY SN CA TH GIỚI GIAI ĐOẠN 2000 2015
(Đơn vị: triu tn)
Năm
2000
2005
2010
2015
Khai thác
93,5
92,8
89,6
93,6
Nuôi trng
32,2
44,5
59,0
76,4
(Ngun: Thng kê ca Ngân hàng thế gii World Bank)
a) V biểu đồ thích hp nht th hin tốc độ tăng trưởng sản lượng thy sn khai thác và nuôi
trng ca thế giới giai đoạn 2000 - 2015.
b) Nhn xét và gii thích tốc độ tăng trưởng sản lượng thu sn thế gii trong giai đoạn trên.--
-------------- HT ----------------

Đề thi KSCL môn Địa lý 10 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi KSCL môn Địa lý 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm