Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Giải Tập bản đồ Địa lí 10

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 10.

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu về sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2007, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước này:

Tên nước

Sản lượng lương thực (triệu tấn)

Dân số (triệu người)

Bình quân lương thực đầu người (kg/người)

Trung Quốc

457,4

1318,0

Hoa Kì

415,2

302,2

Ấn Độ

260,5

1131,9

Liên Bang Nga,

80,5

141,7

Inđônêxia

70,4

231,6

Việt Nam

40,0

84,2

Thế giới

2351,0

6625,0

Trả lời

Tập bản đồ địa lý 10

Câu 2: Em hãy tính bình quân lương thực theo đầu người, điền vào chỗ chấm (...) ở bảng trên và nêu nhận xét:

* Những nước có dân số đông

* Những nước có sản lượng lương thực lớn

* Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao

* Những nước có bình quân /đầu người thấp

* Việt Nam

Trả lời:

Tính bình quân lương thực đầu người và nhận xét:

Tên nước

Sản lượng lương thực (triệu tấn)

Dân số (triệu người)

Bình quân lương thực đầu người (kg/người)

Trung Quốc

457,4

1318,0

347,0

Hoa Kì

415,2

302,2

1373,9

Ấn Độ

260,5

1131,9

230,1

Liên Bang Nga,

80,5

141,7

568,1

Inđônêxia

70,4

231,6

304,0

Việt Nam

40,0

84,2

475,1

Thế giới

2351,0

6625,0

354,9

.* Những nước có dân số đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Inđônêxia,...

* Những nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ,...

* Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao: Hoa Kì, LB Nga,,...

* Những nước có bình quân /đầu người thấp: Ấn Độ, Trung Quốc.

* Việt Nam: Có sản lượng lương thực và số dân thấp nhất trong các quốc gia trên, có bình quân lương thực trên đầu người ở mức tương đối cao (475,1 kg/người/năm)

Đánh giá bài viết
1 1.357
Sắp xếp theo

    Giải tập bản đồ Địa lí 10

    Xem thêm