Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, với những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Câu 1: Cho biết ý nào dưới đây là không đúng?

A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

B. Bản đồ có tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết càng cao.

C. Bản đồ Quốc gia thường có tỉ lệ lớn hơn bản đồ thế giới.

D. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ càng dễ xác định đặc điểm của các đối tượng.

Câu 2: Để tìm hiểu về chế độ nước ta của một con sông, cần phải sử dụng bản đồ nào?

A. Bản đồ khí hậu.

B. Bản đồ địa hình.

C. Bản đồ địa chất.

D. Bản đồ nông nghiệp.

Câu 3: Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự?

A. Bản đồ dân cư.

B. Bản đồ khí hậu.

C. Bản đồ địa hình.

D. Bản đồ nông nghiệp.

Câu 4: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 3 cm điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là?

A. 9 km. B. 90 km. C . 900 km. D. 9000 km.

Câu 5: Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào?

A. Các cạnh của bản đồ.

B. Bảng chú giải trên bản đồ.

C. Hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ.

D. Các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ.

Câu 6: Để giải thích tình hình phân bố Mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

A. Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.

B. Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất.

C. Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.

D. Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

C

B

C

A

Đánh giá bài viết
6 3.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm