Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma, bộ câu hỏi gồm 20 câu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả môn Địa lý bài 38. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Câu 1: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ?

A. Kênh Xuy - ê.

B. Kênh Pa - na - ma.

C. Kênh Ki - en.

D. Kênh Xtốc - khôm.

Câu 2: Kênh Xuy - ê được đào cắt ngang qua eo đất Xuy - e của quốc gia nào?

A. I - ran.

B. A - rập Xê - út.

C. Ai Cập.

D. Li - Bi.

Câu 3: Tại sao tàu qua kênh Xuy - ê không cần âu tàu như ở kênh Pa - na - ma?

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.

B. Do các tàu được đầu tư kĩ thuật tốt hơn.

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy - ê gần như bằng nhau.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Hiện nay, kênh đào Xuy - ê thuộc sở hữu của quốc gia nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Mĩ.

D. Ai Cập.

Câu 5: Khi kênh đào Xuy - ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là?

A. Các nước Mĩ la tinh.

B. Hoa Kì.

C. A - rập Xê - út.

D. Các nước ven Địa Trung Hải Và Biển Đen.

Câu 6: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai , đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)?

A. 58%.

B. 70%.

C. 42%.

D. 50%.

Câu 7: Từ Mi - na al A - hma đế Giê - noa đi vòng qua châu Phi là 11069 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy - ê chỉ mất 4705 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)?

A. 58%.

B. 70%.

C. 42%.

D. 50%.

Câu 8: Từ Ba - lik - pa - pan đến Rôt - tec - đam vòng qua Châu Phi mất 12081 hải lí nếu đi qua kênh Xuy - ê chỉ mất 9303 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)?

A. 58%.

B. 25%.

C. 23%.

D. 77%.

Câu 9: Kênh đào Xuy - ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển?

A. Lương thực, thực phẩm.

B. Hàng tiêu dùng.

C. Máy móc công nghiệp.

D. Dầu mỏ.

Câu 10: Kênh đào Pa - na - ma nối liền?

A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Câu 11: Kênh đào Pa - na - ma được đưa vào sử dụng năm?

A. 1882.

B. 1904.

C. 1914.

D. 1999.

Câu 12: Kênh đào Pa - na - ma được Hoa Kì trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa - na - ma vào năm?

A. 1977.

B. 1999.

C. 1979.

D. 1998.

Câu 13: Tổng chiều dài của kênh Pa - na - ma là?

A. 40 km.

B. 46 km.

C. 64 km.

D. 50 km.

Câu 14: Từ Niu Iooc đến Xan Phran - xi - xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa - na - ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng (%)?

A. 60%.

B. 70%.

C. 25%.

D. 50%.

Câu 15: Từ Li - vơ - oun đến đến Xan Phran - xi - xcô, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13107 hải lí, nếu đi qua kênh Pa - na - ma chỉ mất 7930 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng (%)?

A. 60%.

B. 26%.

C. 20%.

D. 50%.

Câu 16: Từ Niu Iooc đến I - ô - cô - ha - ma, đi vòng qua Nam Mĩ mất 13042 hải lí, nếu đi qua kênh Pa - na - ma chỉ mất 5263 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn đi khoảng (%)?

A. 60%.

B. 26%.

C. 20%.

D. 50%.

Câu 17: Từ Niu Iooc đến Xít - ni, đi vòng qua Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 9692 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)?

A. 60%.

B. 70%.

C. 26%.

D. 50%.

Câu 18: Từ Niu Iooc đến Xin - ga - po, đi vòng qua Nam Mĩ là 10141 hải lí, nếu đi qua kênh Panama chỉ mất 8885 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)?

A. 60%.

B. 70%.

C. 25%.

D. 12%.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 38

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

C

D

D

C

A

C

D

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

B

C

A

C

B

C

D

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Trắc nghiệm Địa lý 10

    Xem thêm