Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 3

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 3 gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm, điền từ, ghép cột,... được VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình nắm vững lý thuyết của cả chương cũng như kết quả học môn Địa lớp 10.

Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

Câu 1) Giả thuyết của Căng - La Plate có đặc điểm:

a) Bác bỏ quan niệm thần quyền

b) Phù hợp với trình độ nhận thức khoa học thế kỷ XVIII

c) Còn nhiều nhược điểm, không phù hợp với quy luật vật lý

d) Tất cả các đặc điểm trên

Câu 2) Để đi đến kết luận Trái Đất được cấu tạo gồm nhiều lớp người ta dựa vào:

a) Sự thay đổi của sóng địa chấn khi lan truyền trong Trái Đất

b) Kết quả các mũi khoan thăm dò

c) Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

d) Cả 3 phương pháp trên

Câu 3) Lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương khác nhau chủ yếu ở:

a) Lớp vỏ lục địa dày hơn vỏ đại dương

b) Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng granit

c) Lớp vỏ đại dương chiếm diện tích lớn hơn lớp vỏ lục địa

d) Tất cả các yếu tố trên

Câu 4) Lớp chiếm thể tích và khối lượng lớn nhất của Trái Đất là:

a) Lớp vỏ đá

b) Lớp Bao Manti

c) Lớp nhân

d) Không thể xác định được

Câu 5) Động đất và núi lửa thường tập trung ở:

a) Tầng bazan trong lớp vỏ đá

b) Tầng trên của lớp Manti

c) Tầng dưới của lớp bao Manti

d) Nhân Trái đất, nơi có nhiệt độ và áp suất lớn

Câu 6) Thạch quyển dùng để chỉ:

a) Lớp vỏ Trái đất

b) Lớp vỏ Trái đất và phần trên của bao Manti

c) Lớp vỏ Trái đất và lớp bao Manti

d) Lớp thổ nhưỡng tơi xốp trên bề mặt Trái đất

Câu 7) Tầng vào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?

a) Tầng Granit

b) Tầng bazan

c) Tầng trầm tích

d) Nhân Nife

Câu 8) Từ mặt đất đến tâm Trái Đất phải đi qua các lớp nào theo thứ tự:

a) Trầm tích, Sima, Sial, bao, Nife

b) Trầm tích Nife, Sima, Sial, bao

c) Trầm tích, Sial, Sima, Nife, bao, nhân

d) Trầm tích, Sial, Sima, bao, Nife

Câu 9) Sự hình thành các dãy núi cao như Hymalaya, Andes là kết quả của hiện tượng:

a) Xô vào nhau của hai mảng lục địa

b) Tách rời nhau của hai mảng lục địa

c) Đứt gãy của mảng lục địa và đại dương

d) Trượt lên nhau của các mảng

Câu 10) Cơ sở để hình thành thuyết "Kiến tạo mảng" là:

a) Thuyết lục địa trôi

b) Học thuyết của Octô_Xmit

c) Học thuyết Căng- LaPlat

d) Không dựa trên cả 3 học thuyết này

Câu 11) Lục địa Châu Mỹ gồm:

a) Một mảng tách ra từ lục địa Châu Phi

b) Hai mảng độc lập tách ra từ mảng Á - Âu và mảng Châu Phi

c) Là một bộ phận của mảng Thái Bình Dương

d) Hai mảng độc lập tách ra từ mảng Á - Âu và Thái Bình Dương

Câu 12) Hoạt động động đất và núi lửa thường xảy ra ở vùng:

a) Trung tâm của các mảng

b) Tiếp xúc của các mảng

c) Tiếp xúc giữa mảng lục địa và mảng đại dương

d) Tất cả các vùng trên

Câu 13) Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả của vận động:

a) Tạo sơn

b) Đứt gãy

c) Uốn nếp

d) Tạo lục

Câu 14) Địa hào, địa lũy là kết quả của vận động:

a) Theo phương nằm ngang

b) Theo phương nằm ngang ở vùng đá cứng

c) Theo phương thẳng đứng

d) Theo phương thẳng đứng ở vùng có đá cứng

Câu 15) Các hồ lớn nằm ở giữa lục địa châu Phi như Victoria, Tanzania là kết qủa của hiện tượng:

a) Biển thoái

b) Biển tiến

c) Uốn nếp

d) Đứt gãy

Câu 16) Các mỏ than, mỏ dầu thường hình thành trong vùng đá:

a) Mac-ma

b) Biến tính

c) Trầm tích

d) Khó xác định được

Câu 17) Ngoại lực sinh ra do:

a) Năng lượng của bức xạ Mặt Trời

b) Sự vận chuyển của vật chất

c) Tác động của gió

d) Tác động của nước

Câu 18) Phong hóa vật lý và phong hóa hóa học khác nhau chủ yếu ở:

a) Phong hóa hóa học là tác động bồi tụ còn phong hóa vật lý là tác động phá hủy đá

b) Phong hóa vật lý làm thay đổi hình thức còn phong hoá hóa học làm thay đổi cả hình thức lẫn tính chất

c) Phong hóa vật lý diễn ra trên mặt đất, phong hóa hóa học diễn ra ở dưới mặt sâu

d) Tất cả các sự khác biệt trên

Câu 19) Nội lực và ngoại lực có điểm giống nhau là:

a) Cùng được sinh ra do năng lượng của Trái Đất

b) Cùng có tác động thay đổi diện mạo của Trái Đất

c) Đều cần có sự tác động của con người

d) Điều kiện được hình thành từ năng lượng Mặt Trời

Câu 20) Các thạch nhủ trong các hang động đá vôi là kết quả của:

a) Phong hóa vật lý

b) Phong hóa hóa học

c) Phong hóa sinh vật

d) Sự kết hợp của cả 3 loại

Câu 21) Đồng bằng châu thổ sông Hồng là kết quả của hiện tượng:

a) Biển tiến

b) Biển thoái

c) Bồi tụ do nước chảy

d) Bồi tụ do sóng biển

Câu 22) Địa hình đất xấu là kết qủa của:

a) Hiện tượng nước chảy tràn

b) Hiện tượng nước chảy thành dòng thường xuyên

c) Quá trình mài mòn và thổi mòn của gió

d) Tác động của băng hà xói mòn đất

Câu 23) Trong các sa mạc, đất đá bị biến đổi do tác động chủ yếu của:

a) Phong hóa vật lý

b) Phong hóa hóa học

c) Phong hóa sinh học

d) Sự kết hợp của cả 3

Câu 24) Quá trình thổi mòn và mài mòn khác nhau do:

a) Một bên do gió, một bên do nước

b) Một bên do nội lực, một bên do ngoại lực

c) Một bên diễn ra chậm, một bên diễn ra nhanh

d) Một bên do tác động vật lý, một bên do tác động hóa học

Câu 25) Vận động nào sau đây không do tác động của nội lực?

a) Nâng lên hạ xuống

b) Uốn nếp.

c) Đứt gãy

d) Bồi tụ

Các dạng câu hỏi khác

Câu hỏi điền vào chỗ trống

Câu 1) Dựa vào sự thay đổi của (a) ..................., người ta cho rằng Trái Đất được cấu tạo bởi nhiều lớp. Ngoài cùng là lớp (b) ................... và trong cùng là lớp ( c) ...................

Câu 2) Càng vào sâu trong lòng Trái Đất nhiệt độ của áp suất ( a) ..................., nên trạng thái vật chất có sự thay đổi ở trên thì (b) ..................., còn ở dưới thì (c) ...................

Câu 3) Khi 2 mảng lục địa xô vào nhau, ở ven bờ các mảng sẽ hình thành (a) ..................., sinh ra (b) ...................

Câu 4) Nói chung núi thường tương ứng với (a) ...................,còn thung lũng, bồn địa giữa núi tương ứng với (b) ..................., xảy ra do hiện tượng đứt gãy

Câu 5) Các dòng nước chảy tạm thời thường tạo ra (a) ..................., còn dòng chảy thường xuyên tạo thành các (b) ................... .

Câu 6) Nội lực và ngoại lực có tác động đồng thời lên bề mặt Trái Đất, nhưng thường được biểu hiện (a) ................... nhau. Nội lực thiên về việc (b) ..................., địa hình còn ngoại lực nghiêng về mặt (c) ................... địa hình

Câu 7) Phong hóa (a) ................... có tác động phá hủy đá thành khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau, còn phong hóa (b) ................... làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ học lẫn về mặt hóa học

Câu hỏi ghép đôi

Câu 1) Ghép các địa hình vào các hiện tượng phát sinh ra nó bằng dấu mũi tên:

Hiện tượng

1) Uốn nếp

2) Đứt gãy

3) Biển tiến

4) Biến thoái

Địa hình

a) Lục địa

b) Hải Dương

c) Địa lũy

d) Núi, đồi

e) Địa hào

Câu 2) Ghép vào sau các tác động của ngoại lực những dạng địa hình tương ứng:

Tác động

1) Phong hóa

2) Xâm thực

3) Mài mòn

4) Bồi tụ

Địa hình

a) Thạch nhũ

b) Khe rãnh

c) Nấm đá

d) Hàm ếch

e) Cồn cát

f) Đồng bằng châu thổ

Câu hỏi dạng đúng sai

Câu 1) Việc nghiên cứu vật chất trong lòng Trái Đất rất khó khăn, các nhà khoa học chỉ có thể dùng phương pháp gián tiếp để suy đoán

a) Đúng b) Sai

Câu 2) Lớp nhân là bộ phận quan trọng nhất của Trái Đất vì đây là nơi chiếm phần lớn thể tích và khối lượng của Trái Đất, lại tập trung các hoạt động động đất và núi lửa

a) Đúng b) Sai

Câu 3) Vận động uốn nếp còn goi là vận động vò nhàu

a) Đúng b) Sai

Câu 4) Vận động tạo sơn và vận động tạo lục thực chất chỉ là một:

a) Đúng b) Sai

Câu 5) Fio là kết quả tác động của biển và băng hà:

a) Đúng b) Sai

Đáp án

Đáp án 25 câu hỏi trắc nghiệm

1. d
2.a
3.b
4.b
5.d

6.d
7.a
8.a
9.a
10.a

11.b
12.b
13.d
14.b
15.d
16.c
17.a
18.d
19.b
20.b
21.c
22.a
23.a
24.b
25.d

Đáp án phần điền từ

Câu 1:

a) Sóng địa chấn b) Trầm tích c) Nhân

Câu 2:

a) Càng tăng b) Quánh dẻo c) Rắn

Câu 3:

a) Các dãy núi b) Động đất, núi lửa

Câu 4:

a) Địa lũy b) Địa hào

Câu 5:

a) Khe rãnh b) Thung Lũng sông

Câu 6:

a) Đối nghịch b) Hình thành c) Phá hủy

Câu 7:

a) Vật lý b) Sinh vật

Đáp án câu hỏi ghép đôi

Câu 1: 1- d 2- a 3- b 4- c

Câu 2; 1- a,b 2- c, d 3- e 4- f

Đáp án câu hỏi đúng sai

Câu 1: a) Đúng

Câu 2: b) Sai

Câu 3: a) Đúng

Câu 4: b) Sai

Câu 5: a) Đúng

Tải tài liệu để tham khảo trọn bộ câu hỏi và đáp án

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 11.248
Sắp xếp theo
    Địa lý lớp 10 Xem thêm