Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 4

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

VnDoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 4, hỗ trợ học sinh trong quá trình nắm vững lý thuyết của cả chương cũng như nâng cao kết quả học môn Địa lớp 10.

Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

Câu 1: Nằm giữa hai đường thẳng nhiệt năm + 20°C của hai bán cầu (khoảng: 30°VB - 30°VN) là vòng đai nào?

A. Hai vòng đại ôn hoà

B. Hai vòng đai lạnh

C. Vòng đai nóng

D. Hai vòng đai băng giá

Câu 2: Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ tầng nào sau đây?

A. Dưới của lớp Ô-zôn

B. Tầng giữa

C. Tầng I-on

D. Tầng đối lưu

Câu 3: Quy luật đai cao được tạo nên là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Thay đổi lượng mưa ở miền núi

B. Do thay đổi về độ ẩm

C. Các ý trên đúng

D. Do giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao

Câu 4: Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng bao nhiêu Km?

A. Từ 35 đến 40 Km

B. Từ 40 đến 45 Km

C. Từ 30 đến 35 Km

D. Từ 20 đến 25 Km

Câu 5: Chiều dày của vỏ Trái Đất ở đại dương khoảng bao nhiêu Km?

A. + 15 → 20Km

B. + 10 → 15Km

C. + 5 → 10Km

D. + 17 → 25Km

Câu 6: Vật chất nào cấu tạo của vỏ địa lí?

A. Vật chất rắn, lỏng

B. Vật chất rắn, khí

C. Vật chất rắn, lỏng, khí

D. Chủ yếu là vật chất rắn

Câu 7: Lớp vỏ địa lí gồm những quyển nào sau đây?

A. Thổ nhưỡng quyển

B. Thuỷ quyển, sinh quyển

C. Các ý trên đúng

D. Khí quyển, thạch quyển

Câu 8: Qui luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí từ vĩ độ nào?

A. Từ Tây đến Đông địa cầu

B. Từ xích đạo đến cực

C. Từ Đông đến Tây địa cầu

D. Từ cực về xích đạo

Câu 9: Nguyên nhân nào sau đây hình thành các đới khí hậu?

A. Các ý trên đúng

B. Bức xạ mặt trời

C. Mặt đệm

D. Hoàn lưu khí quyển

Câu 10: Hai vòng đại băng giá vĩnh cửu bao quanh cực có nhiệt 5 quanh năm là:

A. Đều dưới 0°C

B. Nhiệt độ +5°C → 7°C

C. Đều dưới +5°C

D. Các ý trên sai

Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành quy luật địa đới?

A. Do dạng hình cầu của Trái Đất

B. Do bức xạ mặt trời

C. Do nguồn nhiệt chủ yếu của Trái Đất

Câu 12: Vòng đai lạnh trên Trái Đất có vị trí?

A. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10°C và 0°C của tháng nóng nhất.

B. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10°C và 0°C.

C. Nằm từ vĩ tuyến 50o đến vĩ tuyến 70°.

D. Nằm từ vòng cực đến vĩ tuyến 70°.

Câu 13: Vòng đai băng giá vinh cửu có đặc điểm?

A. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0°C.

B. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0°C.

C. Nằm từ vĩ tuyến 70° lên cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0°C.

D. Nằm từ vĩ tuyến 70° lên cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0°C.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 212
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Địa lý 10

    Xem thêm