Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài tập trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số với bộ câu hỏi kèm theo đáp án sẽ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài 22 môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Câu 1: Dân số thế giới tăng hay giảm là do?

A. Sinh đẻ và tử vong.

B. Số trẻ tử vong hằng năm.

C. Số người nhập cư.

D. Số người xuất cư.

Câu 2: Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra với?

A. Số trẻ em bị tử vong trong năm.

B. Số dân trung bình ở cùng thời điểm.

C. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

D. Số phụ nữ trong cùng thời điểm.

Câu 3: Nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh cao?

A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều.

B. Phong tục tập quán lạc hậu.

C. Kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ cao.

D. Mức sống cao.

Câu 4: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm tới?

A. Số dân trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên.

B. Số người trong độ tuổi lao động.

C. Số dân trung bình ở cùng thời điểm.

D. Số người ở độ tuổi từ 0 - 14 tuổi.

Câu 5: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là?

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.

B. Gia tăng cơ học.

C. Số dân trung bình ở thời điểm đó.

D. Nhóm dân số trẻ.

Câu 6: Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là?

A. Gia tăng dân số.

B. Gia tăng cơ học.

C. Gia tăng dân số tự nhiên.

D. Quy mô dân số.

Câu 7: Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của một quốc gia, một vùng được gọi là?

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

B. Cơ cấu sinh học.

C. Gia tăng dân số.

D. Quy mô dân số.

Câu 8: Nhân tố nào làm cho tỉ suất từ thô trên thế giới giảm?

A. Chiến tranh gia tăng ở nhiều nước.

B. Thiên tai ngày càn nhiều.

C. Phong tục tập quán lạc hậu.

D. Tiến bộ về mặt y tế và khoa học kĩ thuật.

Câu 9: Chỉ số phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khỏe của trẻ em là?

A. Tỉ suất sinh thô.

B. Tỉ suất tử thô.

C. Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi).

D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.

Câu 10: Thông thường, mức sống của dân cư ngày càng cao thì tỉ suất từ thô?

A. Càng cao.

B. Càng thấp.

C. Trung bình.

D. Không thay đổi.

Câu 11: Động lực làm tăng dân số thế giới là?

A. Gia tăng cơ học

B. Gia tăng dân số tự nhiên.

C. Gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.

D. Tỉ suất sinh thô.

Câu 12: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên là?

A. Môi trường sống thuận lợi.

B. Dễ kiếm việc làm.

C. Thu nhập cao.

D. Đời sống khó khăn, mức sống thấp.

Câu 13: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi là?

A. Tài nguyên phong phú.

B. Khí hậu ôn hòa.

C. Thu nhập cao.

D. Chiến tranh, thiên tai nhiều.

Câu 14: Thời gian để dân số tăng lên gấp đôi lần lượt là?

A. 120 năm; 50 năm; 35 năm.

B. 123 năm; 47 năm; 51 năm.

C. 132 năm; 62 năm; 46 năm.

D. 127 năm; 58 năm; 37 năm.

Dựa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi từ 15 đến 18.Bài tập trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22 có đáp án

Câu 15: Biểu đồ trên là?

A. Biểu đồ cột chồng

B. Biểu đồ cột ghép

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ đường

Câu 16: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới, các nhóm nước phát triển và đang phát triển đều có xu hướng giảm.

B. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới giảm, nhóm nước phát triển và đang phát triển đều có xu hướng tăng.

C. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới, các nhóm nước phát triển giảm, nhôm nước đang phát triển có xu hướng tăng.

D. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới tăng, các nhóm nước phát triển và đang phát triển đều có xu hướng giảm.

Câu 17: Cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất thô thấp hơn của thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.

B. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất thô cao hơn của thế giới và thấp hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.

C. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô thấp hơn của thế giới và thấp hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.

D. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô thấp hơn của thế giới và nhóm nước phát triển.

Câu 18: Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20% có nghĩa là?

A. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

B. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em bị chết trong năm đó.

C. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em có nguy cơ tử vong trong năm đó.

D. Trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em dưới 5 tuổi trong năm đó.

Bài tập trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22 có đáp án

Dựa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi từ 19 đến 21.

Câu 19: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng?

Giai đoạn 1950 - 1955 đến giai đoạn 2010 - 2015, tỉ suất tử thô

A. Của thế giới giảm 17%

B. Của các nước phát triển giảm 5%

C. Của các nước phát triển giảm 21 %

D. Của thế giới và các nhóm nước giảm bằng nhau.

Câu 20: Hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô tăng.

B. Nhóm nước phát triển có tỉ suất tử thô biến động ít hơn so với nhóm nước đang phát triển.

C. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và nhóm nước phát triển.

D. Hóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.

Câu 21: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7% 0 có nghĩa là?

A. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em chết.

B. Trong năm 2015 trung bình 1000 dân, có 7 người chết .

C. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong .

D. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 trẻ em sinh ra còn sống.

Câu 22: Gỉa sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 - 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người. Số dân của năm 2014 là?

A. 7257,8 triệu người.

B. 7287,8 triệu người.

C. 7169,6 triệu người.

D. 7258,9 triệu người.

Câu 23: Gỉa sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 - 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người. Số dân của năm 2016 sẽ là?

A. 7468,25 triệu người.

B. 7458,25 triệu người.

C. 7434,15 triệu người.

D. 7522,35 triệu người.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 22

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

B

C

A

B

C

D

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

D

D

B

B

A

D

A

A

B

Câu

21

22

23

Đáp án

B

D

C

Đánh giá bài viết
1 2.268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm