Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương môi trường và sự phát triển bền vững

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương môi trường và sự phát triển bền vững

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương môi trường và sự phát triển bền vững. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy, đối với các bạn học sinh tài liệu giúp ôn tập và củng cố lại kiến thức chương môi trường và sự phát triển bền vững.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10: Chương dịch vụ

Câu hỏi trắc nghiệp địa lý lớp 10: Chương địa lý công nghiệp

Câu 1) Người ta chia môi trường sống làm ba loại: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là dựa vào:

a) Tác nhân c) Chức năng
b) Kích thước d) Thành phần

Câu 2) Môi trường tự nhiên có vai trò:

a) Cung cấp các điều kiện sống cho con người
b) Định hướng các hoạt động của con người
c) Quyết định sự phát triển của xã hội
d) Cung cấp những tiện nghi, phương tiện cho con người

Câu 3) Bảo vệ môi trường được hiểu là:

a) Tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất
b) Làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường
c) Biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người
d) Tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối

Câu 4) Chia tài nguyên thành 3 loại: Tài nguyên có thể phục hồi, tài nguyên không thể phục hồi, tài nguyên không thể hao kiệt là dựa vào:

a) Thuộc tính của tự nhiên b) Khả năng tái sinh
c) Môi thường hình thành d) Công dụng

Câu 5) Rừng khai thác xong thì mọc trở lại nên được xem là:

a) Tài nguyên có thể phục hồi b) Tài nguyên vô tận
c) Tài nguyên sinh vật d) Tài nguyên có thể hao kiệt

Câu 6) Quan điểm đúng đắn nhất về vai trò của tài nguyên thiên nhiên là:

a) Có vai trò quan trọng chứ không phải là yếu tố quyết định cho sự phát triển của xã hội
b) Mang tính lịch sử và phụ thuộc vào sự tiến bộ của khoa học và công nghệ
c) Có ý nghĩa tương đối vì còn tùy thuộc vào giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
d) Cả ba ý trên đều đúng

Câu 7) Tài nguyên không thể hao kiệt là loại tài nguyên:

a) Khả năng khai thác và sử dụng của con người không thể làm cho chúng cạn kiệt và suy giảm được
b) Nếu không biết sử dụng đúng thì chất lượng càng giảm và có hại cho con người
c) Không có nguy cơ vì khả năng tái sinh quá nhanh
d) Nếu được khai thác sử dụng hợp lý thì không những không bị hao hụt mà còn giàu thêm

Câu 8) Phát triển bền vững được hiểu là:

a) Sự phát triển không hoặc ít tác động tiêu cực nhất đến môi trường
b) Sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại nhưng không tổn hại đến nhu cầu của thế hệ tương lai
c) Sự phát triển dựa trên cơ sở khai thác môi trường tự nhiên nhưng không gây tác động xấu đến môi trường
d) Tất cả các ý trên

Câu 9) Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho danh mục các loại tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:

a) Mở rộng b) Giữ nguyên
c) Thu hẹp d) Ngày càng cạn kiệt

Câu 10) Giữa các nước phát triển và đang phát triển nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường có sự khác biệt đó là:

a) Một bên ô nhiễm do dư thừa, một bên ô nhiễm do nghèo đói
b) Một bên có liên quan đến hoạt động công nghiệp, một bên lại liên quan đến nông nghiệp
c) Một bên ở mức độ trầm trọng còn một bên rất hạn chế
d) Một bên do khai thác quá mức một bên do thải ra quá nhiều

Câu 11) Vận tải đường biển góp phần rất lớn đối với giao thông quốc tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

a) Đúng b) Sai

Câu 12) Danh sách của các nguồn tài nguyên được bổ sung không ngừng, tuy vậy tài nguyên vẫn đang cạn kiệt dần. Chỉ có thể khai thác tự nhiên theo chiều sâu mới có thể giải quyết được mâu thuẫn này

a) Đúng b) Sai

Câu 13) Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường?

a) Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.
b) Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường
c) Áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường
d) Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác, chế biến.

Câu 14) Để giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển giải pháp có tính thiết thực hơn cả là.

a) Có chính sách dân số hợp lý, nâng cao dân trí
b) Thực hiện công nghiệp hóa phù hợp với đặc điểm của từng nước
c) Tăng cường đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư
d) Khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên.

Câu 15) Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất về vấn đề môi trường năm 1992 diễn ra ở.

a) Tokyo
b) Washington
c) Ri -– o –- gia –- nê -– rô
d) Malina.

Câu 16) Phát thải lớn nhất các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính là.

a) Các nước Tây Âu
b) Nhật Bản
c) Hoa Kỳ
d) Trung Quốc và Ấn Độ.

Câu 17) Gia tăng dân số là vấn đề môi trường vì:

a) Con người khai thác và sử dụng tài nguyên.
b) Con người gây ô nhiễm
c) Con người làm thay đổi khí hậu
d) Cả 3 câu đều đúng

Câu 18) Động đất là biểu hiện của:

a) Sự cố môi trường
b) Suy thoái môi trường
c) Khủng hoảng môi trường
d) Ô nhiễm môi trường

Câu 19) Sự tác động của con người vào môi trường tự nhiên:

a) Tăng theo gia tăng quy mô dân số và theo hình thái kinh tế
b) Tăng theo gia tăng quy mô dân số và giảm theo hình thái kinh tế
c) Giảm theo gia tăng quy mô dân số và tăng theo hình thái kinh tế

Câu 20) IUCN là tên viết tắt của:

a) Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế
b) Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc
c) Quỹ môi trường
d) Quỹ quốc tế bảo vệ môi trường

Câu 21) Sách đổ IUCN là:

a) Danh sách các loại bị tuyệt chủng
b) Danh sách các loại đang giảm sút số lượng hay có nguy cơ tuyệt chủng
c) Danh sách các loại quý hiếm
d) a và b đúng
e) a, b và c đúng

Đáp án

1) c
2) a
3) b
4) b
5) d
6) d
7) b
8) d
9) a
10) b
11) a
12) a
13) b
14) a
15) c
16) c
17) d
18) a
19) a
20) a
21) d
Đánh giá bài viết
2 3.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm