Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ CTST

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 Online

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 1 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ CTST được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Bài viết sẽ giúp bạn đọc củng cố kiến thức cũng như nâng cao kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi dành cho các bạn học sinh.

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo tài liệu giải SGK Địa 10 CTST dưới đây:

Giải Địa 10 Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ CTST

 • Câu 1. Đối tượng nào sau đây được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?
 • Câu 2. Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp
 • Câu 3. Các đô thị thường được biểu hiện bằng phương pháp
 • Câu 4. Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng
 • Câu 5. Các mỏ khoáng sản thường được biểu hiện bằng phương pháp
 • Câu 6. Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
 • Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?
 • Câu 8. Phương pháp đường chuyển động không thể hiện được
 • Câu 9. Dạng kí hiệu nào sau đây không thuộc phương pháp kí hiệu?
 • Câu 10. Các nhà máy điện thường được biểu hiện bằng phương pháp
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 47
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm