Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 Ngoại lực CTST

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 CTST Online

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 7 Ngoại lực CTST được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn củng cố lại nội dung kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Giải SGK Địa 10 Bài 4 CTST dưới đây:

 • Câu 1. Các phi-o thuộc địa hình
 • Câu 2. Những ngọn đá sót hình nấm thuộc địa hình
 • Câu 3. Hàm ếch sóng vỗ thuộc địa hình
 • Câu 4. Cường độ phong hoá xảy ra mạnh nhất ở
 • Câu 5. Phong hoá hoá học là
 • Câu 6. Phong hoá sinh học là
 • Câu 7. Yếu tố nào sau đây không thuộc về ngoại lực?
 • Câu 8. Phong hoá lí học là
 • Câu 9. Quá trình phong hoá xảy ra là do tác động của sự thay đổi
 • Câu 10. Các cồn (cù lao) sông là kết quả trực tiếp của quá trình
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 12
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm