Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng CTST

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 CTST Online

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 4 Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng CTST được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn củng cố lại nội dung kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Giải SGK Địa 10 Bài 4 CTST dưới đây:

 • Câu 1. Chuỗi hồ Lớn ở cao nguyên Đông Phi được hình thành do tác động của
 • Câu 2. Ở nước ta, vùng nào tập trung nhiều đá ba-dan nhất cả nước?
 • Câu 3. Khoáng vật được hình thành do kết quả của quá trình nào sau đây?
 • Câu 4. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá biến chất?
 • Câu 5. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá trầm tích?
 • Câu 6. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá mac-ma?
 • Câu 7. Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia vỏ Trái Đất thành vỏ lục địa và vỏ đại dương?
 • Câu 8. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá trầm tích?
 • Câu 9. Ở nước ta, vùng nào tập trung nhiều đá vôi nhất cả nước?
 • Câu 10. Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo thường là nơi
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 322
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm