Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giải Tập bản đồ Địa lí 10

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 10.

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điêm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Trả lời:

Trang trại

Thể tổng hợp nông nghiệp

Vùng nông nghiệp

Đặc điểm

- Là hình thức sản xuất cơ bản trong nông nghiệp.

- Được hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa.

- Sản xuất hàng hóa dựa trên chuyên môn hóa và thâm canh.

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao.

- Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp và xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ.

- Sử dụng các phương pháp sản xuất công nghiệp tiến bộ.

- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

- Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội

Câu 2: Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Trả lời:

Trên thế giới

Ở Việt Nam

- Xí nghiệp nông nghiệp:

+ Hộ gia đình

+ Trang trại

+ Hợp tác xã

+ Nông trường quốc doanh

- Thể tổng hợp nông nghiệp - Vùng nông nghiệp

- Xí nghiệp nông nghiệp:

+ Hộ gia đình

+ Trang trại

+ Hợp tác xã

+ Nông trường quốc doanh

- Thể tổng hợp nông nghiệp - Vùng nông nghiệp

Câu 3: Em hãy sắp xếp các cụm từ dưới đây vào bảng sao cho phù hợp:

a, Hình thức vốn có của sản xuất nhỏ

b, Sản xuất hàng hóa.

c, Gắn với quá trình công nghiệp hóa.

d, Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

e, Vốn ít, quy mô đất đai nhỏ bé

g, Sử dụng lao động làm thuê.

h, Sử dụng lao động gia đình.

i. Áp dụng khoa học kĩ thuật, thâm canh và chuyên mô hóa

Trả lời:

Hộ gia đình

Trang trại

a. Hình thức vốn có của sản xuất nhỏ

d. Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

e. Vốn ít, quy mô đất đai nhỏ bé

h. Sử dụng lao động gia đình.

b. Sản xuất hàng hóa.

c. Gắn với quá trình công nghiệp hóa.

g. Sử dụng lao động làm thuê.

i. Áp dụng khoa học kĩ thuật, thâm canh và chuyên mô hóa

Đánh giá bài viết
1 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 10 Xem thêm