Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

Giải Tập bản đồ Địa lí 10

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 10.

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %), em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới.

Tập bản đồ Địa lý 10

Tập bản đồ Địa lý 10

Câu 2: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, giải thích:

* Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.

* Than.............................................................................................................

* Dầu – khí: .......................................................................................................

* Năng lượng nguyên tử, thủy điện:....................................................................

* Năng lượng mới:................................................................................................

Trả lời:

* Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.

* Than có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1860 – 1920 từ 18% lên 68%, đây là nguồn năng lượng được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp. Từ sau năm 1920, có xu hướng giảm nhanh, từ 68% (năm 1920) xuống còn 16% (năm 2020) vì tìm ra các nguồn năng lượng mới thay thế, có nhiều ưu điểm hơn.

* Dầu – khí: Có xu hướng tăng từ 2% (năm 1860) lên 58% (năm 1980), do có nhiều ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu). Trong giai đoạn 1980 – 2020 có xu hướng giảm xướng từ 58% xuống còn 44% do tìm ra nhiều nguồn năng lượng mới.

* Năng lượng nguyên tử, thủy điện: Được sử dụng muộn, có xu hướng ngày càng tăng từ 3% (năm 1940) lên 22% (năm 2020), do đây là nguồn năng lượng có nhiều ưu điểm.

* Năng lượng mới: Được sử dụng rất muộn, có xu hướng ngày càng tăng, từ 3% (năm 1980) lên 16% (năm 2020). Đây là những nguồn năng lượng có rất nhiều ưu điểm (dồi dào, ít gây ô nhiễm mội trường,...).

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 10 Xem thêm