Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ năm 2019

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2019 - 2020 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh trước bài kiểm tra học kì. Mời các bạn cùng tham khảo

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

MÔN THI: Sinh học 10

Năm học: 2019- 2020

Thời gian: 50 phút

Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống?

Câu 2(2 điểm): Phân biệt các bậc cấu trúc của protein?

Câu 3: (2 điểm):

a. Có 5 loại đại phân tử: prôtêin, phôtpholipit, ADN, ARN, Xenlulôzơ. Cho biết loại cấu trúc nào không có cấu trúc đa phân, loại cấu trúc nào có cấu trúc đa phân, đơn phân của chúng?

b. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy chuối chín mềm hơn nhiều so với lúc chưa để tủ lạnh. Hãy giải thích hiện tượng?

Câu 4: (3 điểm): Một gen có 240 chu kỳ xoắn. Tổng số nucleotit loại T với một loại nu khác chiếm 40% tổng số nucleotit của gen. Mạch một của gen có A= 20%, X= 25% tổng số nucleotit của mạch. Tính số nucleotit mỗi loại của gen và số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch của gen?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ năm 2019

Câu 1( 3 điểm): Mỗi ý 1 điểm

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

- Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên

- Tổ chức sống cao hơn không chỉ có đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp thấp hơn không có được. Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành

0.5 đ

0.5 đ

2. Hệ thống mở và tự điểu chỉnh:

- Sinh vật ở mọi cấp tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và nl với môi trường

- Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển

0.5 đ

0.5 đ

3. Thế giới sống liên tục tiến hóa

- Sự sống được tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền đạt thông tin di truyền trên AND từ tế bào này à tế bào khác, từ thế hệ này à thế hệ khác . Nhờ sự kế thừa thông tin di truyền từ những sinh vật tổ tiên ban đầu nên sinh vật trên trái đất có những đặc điểm chung.

- Sinh vật luôn có những cơ chế phát sinh biến dị di truyền. vì thế mặc dù có chung một nguồn gốc nhưng các sv luôn tiến hóa tạo nên thế giới sống vô cùng phong phú, đa dạng

0.5 đ

0.5 đ

Câu 2: (2 điểm): mỗi ý 0.5 điểm

- Cấu trúc bậc 1: Các aa liên kết với nhau nhờ liên kết peptit (giữa nhóm NH2 của aa này với nhóm COOH của aa kế tiếp) tạo nên chuỗi polipeptit có dạng thẳng.

- Cấu trúc bậc 2: Chuỗi polipeptit (cấu trúc bậc 1) co xoắn lại hoặc gấp nếp nhờ liên kết hidro giữa các nhóm peptit gần nhau

- Cấu trúc bậc 3: cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều

- Cấu trúc bậc 4: Protein có hai hay nhiều chuỗi polipeptit phối hợp với nhau

Câu 3: 2 điểm: mỗi ý 1 điểm

– chất không có cấu trúc đa phân là phôpholipit gồm 1 phân tử glixerol + 2 axit béo+ 1 nhóm phôt phat.

- Đơn phân của protein là aa, của A DN là nucleotit, của ARN là ribonucleotit, của xenlulozo là glucozo

b. – quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào liên kết với nhau bằng cầu nguyên sinh, tế bào chất đang ở thể keo nhớt, tế bào chất đang nguyên vẹn nên tạo độ cứng nhất định.

- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh nước trong tế bào quả chuối đông cứng thành đá làm tăng thể tích à tế bào vỡ à khi đá tan tế bào đã rời nhau không còn liên kết với nhau như ban đầu à chuối mềm

Câu 4: (3 điểm): Mỗi gạch 1 điểm

- N= 240 x 20= 2400 nu (1 điểm)

- A= T= 20% à A= T= 4800 x 20%= 960 (1 điểm)

G= X = 30% à G= X= 4800 x 30%= 1440

- A1 = T2= 20% x 2400 = 480

T1 = A2= 960 – 480= 480

X1 = G2= 25% x 2400= 600 (1 điểm)

G1= X 2= 1440 – 600= 840

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2019 - 2020 được VnDoc chia sẻ kèm lời giải giúp các bạn học sinh ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 552
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 10 Xem thêm