Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Dân Hòa, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Dân Hòa, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HOÀ

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I

Môn: Toán - Lớp 4

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 25 phút

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán lớp 4

Họ và tên: …………………………………..Lớp:…………..

Câu 1: (1điểm)

a) Đọc số: 27 643 588…………………………………………........................

…………………………………………………………

b) Viết số: Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm linh chín:……………………………………………………………………………….

Câu 2 (1 điểm)

a, 800 kg = ….. tạ b, 2 phút 30 giây = …….giây

Câu 3: (4 điểm) Đặt tính rồi tính

a,518946 + 25291

………………….

………………….

…………………

…………………

b, 267345 - 31925

………………….

………………….

…………………

…………………

c, 4352 x 8

………………….

………………….

…………………

…………………

d, 27630 : 5

………………….

………………….

…………………

…………………

Câu 4: (3 điểm)

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là: 135cm, 134cm, 130cm, 140cm, 131cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 5: Tính nhanh: (1 điểm)

(36 – 4 x 9) x (2 + 4 + 6 + … + 28 + 30)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM HỌC 2016 - 2017

Câu 1: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

a, Hai mươi bẩy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm tám mươi tám

b, 162 376 409

Câu 2: (1điểm) Mỗi phép đổi đúng 0,5 điểm

a, 8 tạ b, 150 giây

Câu 3: (4 điểm) Mỗi phép tính đúng 1 điểm

a, 544 237

b, 235 420

c, 34 816

d, 5 526

Câu 4 (3điểm)

Hs trả lời và tính được tổng số đo chiều cao của 5 Hs là 670 cm được 1 điểm

Hs tính đúng được trung bình số đo chiều cao của mỗi em là 134 cm được 1,5 điểm.

Đáp số đúng được 0,5 điểm.

Câu 5 (1 điểm)

Hs biết vận dụng tính nhanh ra kết quả bằng 0 được 1 điểm.

Đánh giá bài viết
2 2.690
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm